Driftstörning – fiber/Bredband2

Vi har just nu en driftstörning och de drabbade är Bredband2 kunder. Bredband 2s tekniker arbetar just nu med att åtgärda problemet och hoppas vara i drift inom kort.

Landsbygdsprojektet är igång – Detaljprojektering

Förra veckan tecknades avtal med entreprenör för etablering av fibernät i landsbygdsprojektet. Entreprenören som vi samarbetar med är Cable Quick. Det innebär att vi nu kommer igång med detaljprojekteringen och planen är att byggstart sker hösten 2021. Ni som ännu inte tecknat avtal med SFAB för fiberanslutning har fortfarande möjlighet att göra det på https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/bestallningsformular/

Uppdatering om landsbygdsprojektet sker löpande.

Försenade leveranstider

Vi har just nu leveransstörningar från våra materialleverantörer. Det beror främst på coronasituationen i omvärlden. Det berör i första hand våra nyanslutningskunder och i dagsläget berör det inte redan befintliga privatkunder. Det vi vet hittills är att leveransen av redan beställt material är försenat och en uppdaterad leveranstid saknas fortfarande. Vid beställning av nytt material antar vi en väsentligt längre leveranstid än vanligt.

 

Staffanstorps Centrum AB 2024