Semestertider

Sommaren är här och det innebär semester. Staffanstorps Fibernät AB har idag en begränsad bemanning och genomgår ett omfattande förändringsarbete. Detta innebär att vi denna sommar kommer att vara obemannade under perioden 29 juni – 24 juli på grund av semester.

Kontaktvägar under perioden är:

  • Tjänsteleverantören vid problem med tjänst.
  • Avgrävning hemma hos Dig kontaktar Du oss genom info@staffanstorpsfibernat.se (ange AVGRÄVNING i ämnesraden och lämna adress samt fullständiga kontaktuppgifter).
  • Vid övriga önskemål och frågor hänvisar vi under perioden till info@staffanstorpsfibernat.se så återkopplar vi så snart vi har möjlighet.

Du som är entreprenör och misstänker att Du grävt av Staffanstorps Fibernäts fiber kontaktar snarast växel 046-280 43 00 (dagtid) eller Energibolagets jour 046-25 95 15 (övrig tid).

Information om Staffanstorps Fibernät AB

Vi ser just nu över vår interna organisation och verksamhet. Detta bland annat för att ge beslutsfattarna underlag som ger rätta förutsättningar för bästa möjliga beslut angående vår fortsatta utbyggnad av fiber.

Vi försöker på alla sätt, som tidigare meddelats, hitta en lösning för de byggprojekt som vi kommunicerat där landsbygden ingår. Vi för bland annat dialog med andra aktörer för att eventuellt hitta samarbetspartners och detta tar tid. Därav ber vi er om överseende och förnärvarande har vi tyvärr inga konkreta besked att ge er. Vår förhoppning är att inom kort kunna återkomma med besked om hur framtida utbyggnad av fibernät inom kommunen kommer att ske.

Vi har just nu en lägre bemanning än tidigare och har därför inte möjlighet att ge den service till er som vi skulle vilja. Vill ni komma i kontakt med oss, når ni oss bäst på info@staffanstorpsfibernat.se.

När nya beslut fattas så kommer ni fortlöpande att få information.

Ny hemsida

Den 16 juni lanseras vår nya hemsida. Hemsidan är mer modern och bättre för dig som användare. Stöter du på några konstigheter eller felaktigheter med den nya hemsidan, kontakta gärna Sara Boke Olén på sara.boke-olen@staffanstorp.se eller 0730-288765.

Staffanstorps Centrum AB 2024