Frågor och svar om fibernät

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om fiber. Hittar du inte svaret på det du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss på 046-280 43 00 eller info@staffanstorpsfibernat.se

Frågor och Svar

1

Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus eller data där ljus leds genom så kallade optiska fiber, vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också ett skyddande skal. Tekniken bygger på att ljus som skickas av en sändare in i ena änden studsar inuti fibern till en mottagare i andra änden. Att ljuset studsar inuti fibern kallas totalreflektion, det vill säga att ljuset fångas inuti kärnan eftersom det träffar gränssnittet mellan två ljusledande material med olika brytningsindex med en tillräckligt flack vinkel. För att detta ska ske måste det alltså finns en skillnad i glasets optiska täthet mellan den inre kärnan, där ljuset leds, och det omgivande mantelhöljet. Ljusimpulserna översätts av sändare och mottagare i vardera ändar till elektriska impulser så att tekniken kan användas inom exempelvis datakommunikation. Ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det att ha en sändare som förbrukar lite elektricitet.

2

Ja, det gör det. Nedan hittar du ett dokument som beskriver strategin. Det finns även en bredbandsstrategi för Sverige.

3

Vi har fri konkurrens i vårt nät. Ingen leverantör kan ”låsa in dig” i sin lösning. Som kund har du full valfrihet och byter om du inte är nöjd. Detta innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till. Vårt nät är ett öppet nät, här är det du som bestämmer. Vi samarbetar med Open Universe som är Nordens ledande kommunikationsoperatör av öppna nät. Företaget levererar inga egna tjänster utan bär fram andra ledande nätleverantörers tjänster i öppna nät. För mer information kring deras tjänsteutbud går du vidare till deras hemsida https://www.openuniverse.se/.

4

Staffanstorps Fibernät AB avser att ansluta hela Staffanstorp kommungräns till kommungräns. Detta arbete sker i olika etapper där vi tar vardera område ett i taget.

5

För status på beställning, sök fastigheten på http://staffanstorp.stadsnatsfabriken.se/anslut. Önskas tidsplan och information kontakta BlueLan AB och Mio Fredenman på direktnummer 0705-69 82 00. Vill ni skynda på processen? Samla ihop era grannar, anmäl ert intresse och kontakta oss så tar vi upp frågan, kollar på underlaget och förutsättningarna som finns för att påbörja en omedelbar leverans.

Staffanstorps Centrum AB 2020