Nätområde

Staffanstorps Energis koncessionsområde täcker inte hela Staffanstorps kommun.
Nätområdet gränsar till E.ON Elnät, Lunds Energi och Skånska Energi.

Anläggningar

Staffanstorps Energi AB har cirka 7 800 elabonnemang (anläggningar) anslutna.

Totalt antal nätstationer i vårt område är ca 160 stycken.

Lågspänningskabel 362 000 m
Högspänningskabel 108 000 m
Lågspänningslinjer 8 000 m
Högspänningslinjer 28 000 m

 

Staffanstorps Centrum AB 2024