Landsbygdsprojektet försenat p.g.a överklagade upphandlingar

Vi har genomfört upphandling av entreprenörer för byggnation av Landsbygdsprojektet och efter vårt val av anbud har annan anbudslämnare överklagat vårt val.

Överklagan har anmälts till förvaltningsrätten där handläggning pågår. Vi är förhoppningsfulla om att det kommer ett beslut från förvaltningsrätten i april och snarast därefter kan vi åter agera för att återuppta planering av byggstart.

Vi återkommer med information så snart vi fått besked från förvaltningsrätten om hur vi ska förhålla oss till upphandlingarna.

Driftstörning i fibernätet

Vi har fått återkoppling från vår kommunikationsoperatör OpenUniverse och efter ett uppdateringsarbete i nätet har vissa tjänsteleverantörer fått problem. Rekommendationen är att alla som upplever problem i Staffanstorps fibernät kontaktar sin tjänsteleverantör.

Dessutom kan man prova att starta om utrustningen vid inkommande fiber för att den ska kunna uppdatera sig men ny information från tjänsteleverantören.

Åtgärdat! Problem med vår växel

Problemet med vår växel är nu åtgärdat.

Tidigare nyhet:

Vi har idag, 17 mars, blivit uppmärksammade på att vår växel inte fungerar. Ringer du 046-280 43 00 tutar det bara upptaget. Problemet är anmält till vår IT-support och felsökning pågår. Behöver du komma i kontakt med oss är det bättre att kontakta oss via vår mail.
Staffanstorps Centrum AB – info@staffanstorpscentrum.se
Staffanstorps Energi AB – staffanstorpsenergi@staffanstorp.se
Staffanstorps Fibernät AB – info@staffanstorpsfibernat.se
Staffanstorps Kommunfastigheter AB – info@kommunfast.se alternativt felanmalan@kommunfast.se

Vi hoppas problemet åtgärdas inom kort.

Eventuella störningar pga kabelskada

Vi har idag åter fått skador på kablar och rör i samband med VA-arbeten. Vi kan inte se att skadan i dagsläget ska ge upphov till störningar förutom möjligen för fiberanslutningar kring Kvärlövsvägen. Vi arbetar på att reparera skadan och återkommer så snart vi avslutat skadeärendet.

Avbrott tisdag 2 mars

Vi beklagar avbrottet som inträffade vid lunchtid och som pågick i några timmar under tisdag 2 mars. Vad vi fått kännedom om är att anledningen till avbrottet var ett förändringsarbete som OpenUniverse genomförde utanför vårt nät och som oplanerat avbröt all kommunikation till bl.a. Staffanstorp. Vi har inga uppgifter om fortsatt förändringsarbete och hoppas att det inte förkommer fler störningar.

Staffanstorps Centrum AB 2024