Elpriskompensation avseende elförbrukning mars 2022

 

  • Den statliga elpriskompensationen sker för mars 2022 till elkunder i södra Sverige baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft. Kompensationen berör kunder som är en fysisk person. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tio steg och börjar på en förbrukningsnivå om 400 kWh upp till 2000 kWh.

  • Som mest kan man få totalt 1000 kronor för mars. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.

  • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.

  • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.

  • Staffanstorps Energi AB kommer att redovisa ett tillgodo till berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av juli, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.

  • För mer information se:

    Förordning (2022:389) om elpriskompensation för mars 2022 Svensk författningssamling 2022:2022:389 – Riksdagen

 

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (mars månad) Elpriskompensation i kronor (mars månad)
400-699 100
700-999 200
1000-1199 300
1200-1399 400
1400-1599 500
1600-1699 600
1700-1799 700
1800-1899 800
1900-1999 900
2000- 1000

Prisjustering elnät 220701

Med anledning av den stora osäkerheten på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 juli med 1,5 öre/kWh. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på.

På grund av denna ökning behöver Staffanstorps Energi öka elnätsavgiften för förbrukning med motsvarande nivå.

Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften på 1,5 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2022.

Ersättningen för produktion höjs med 1,1 öre/kWh från och med 1 juli 2022.

Staffanstorps Centrum AB 2024