Landsbygdsprojektet blir av och startar hösten 2020

Styrelsen beslutade den 15 juni 2020 att investeringen för landsbygdsprojektet godkänns inom beviljad investeringsbudget. Förutom en ekonomisk plan är tidplan en annan viktig förutsättning för genomförande av landsbygdsprojektet. Beslut om stöd i Landsbygdsprogrammet har ett slutdatum idag som är 30 juni 2021 och vi anser att för att klara hela projektets omfattning tills dess är orealistiskt. Glädjande har vi dock fått ett muntligt besked om förlängning upp till ett år d.v.s. 30 juni 2022. Detta innebär att vi nu omgående startar Landsbygdsprojektet.

Ett krav när man erhåller stöd är att man måste konkurrensutsätta alla kostnader man har i projektet och därav måste vi upphandla. Upphandling kommer att genomföras närmaste månaden (september/oktober). När upphandlingen genomförts startar nätbyggnationen. Vi kommer naturligtvis att börja i olika delar av Landsbygden i olika etapper och först ut blir de som vi idag redan når utan att gräva det vill säga där vi redan har rör idag.

Vi kommer att kontakta alla som har beställt, visat intresse eller bor i de aktuella områden genom brevutskick inom mycket snar framtid. Dessutom kommer vi att här på vår webbplats inom kort starta en informationskanal där vi kommer att förmedla allt som planeras och händer i projektet.

Staffanstorps Fibernät tappar fler medarbetare

Vi är just nu färre medarbetare än någonsin på Staffanstorps Fibernät AB då ytterligare en medarbetare valt att sluta hos oss. Vi hoppas Ni har tålamod med att vi i än större grad har svårt att bemöta Era  frågor och önskemål. Vi noterar allt och återkopplar till Er så snart vi har möjlighet. Ett arbete som pågår parallellt är att tillföra mer information på vår webbplats https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/ där vi hoppas kunna bemöta en del av Era frågor framöver.

Vi arbetar intensivt med bemanningsfrågan och hoppas kunna förstärka med mer personal redan i höst.

Staffanstorps Centrum AB 2024