Nättariffer

Ökning av rörlig avgift

Med anledning av den stora osäkerheten och ökade priserna på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 januari 2023. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på.

På grund av motsvarande kostnadsökning för Staffanstorps Energi behöver även vi öka elnätsavgiften för förbrukning  Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften med 8,9 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 januari 2023. Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Vi vill vara tydliga med att höjningen inte innebär någon ökad vinst för Staffanstorps Energi. Vi ser en fortsatt osäkerhet i elpriserna, vilket framöver kan komma att påverka våra avgifter ytterligare.

Ersättningen för produktion höjs till 16,44 öre/kWh från och med 1 januari 2023.

 Upplägg för nätavgifter

Elmarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet avseende nätavgifterna i Sverige. Detta eftersom nätbolagen lever i ett monopolförhållande. Det vill säga att ingen annan än godkänd nätägare har rätt att driva elnät inom ett visst geografiskt område (koncession).

Myndigheten har tagit fram ett antal typkunder med olika säkringsstorlek och förbrukning som jämförelse mellan nätbolagen. En vanlig kund i vårt elnät har 20A huvudsäkring och 20 000kWh i årsförbrukning (normal elvärmevilla). Det man kan konstatera är att storskaligheten (stora bolag eller privata företag) inte gör att avgifterna blir lägre i ett monopolförhållande.

Staffanstorps Centrum AB 2020