Nättariffer

Låga underhållskostnader ger låga nätavgifter

Staffanstorps Energi är kända för ett antal saker i elnätsbranschen, bland annat för att ha låga elnätsavgifter till sina kunder. Det är inte ofta man ska slå sig för bröstet och framhäva sig, men när det gäller våra nätavgifter så vågar vi göra det! Elmarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet avseende nätavgifterna i Sverige. Detta eftersom nätbolagen lever i ett monopolförhållande. Det vill säga att ingen annan än godkänd nätägare har rätt att driva elnät inom ett visst geografiskt område (koncession).

Myndigheten har tagit fram ett antal typkunder med olika säkringsstorlek och förbrukning som jämförelse mellan nätbolagen. En vanlig kund i vårt elnät har 20A huvudsäkring och 20 000kWh i årsförbrukning (normal elvärmevilla). Det man kan konstatera är att storskaligheten (stora bolag eller privata företag) inte gör att avgifterna blir lägre i ett monopolförhållande.

Vad är det då som gör att vi kan hålla så pass låga underhållskostnader?

  • Tekniska lösningar som medför låga underhållskostnader
  • Inga extra funktioner utan bara sådant som gagnar kunden
  • Bred kompetens bland medarbetarna så vi inte behöver dyra konsulter
  • Kommunala ägare med rimliga avkastningskrav

Hur använder vi era nätavgifter?

 

Röd – Nätkostnader till stamnätet (nätavgifter) Nätkostnader som Staffanstorps Energi AB måste betala vidare till stamnätsägaren – 36 %

Gul – Investeringar elnät Förnyelse av gamla elnät samt nät i nybyggnadsområden – 25 %

Grön – Drift- och underhållskostnader elnät Underhållskostnader, det vill säga utbyte och reparation av nätdelar samt jour- och beredskapskostnader – 15 %

Blå – Kostnader för mätning, rapportering och administration Kostnader för insamling av mätvärden, hantering av den avreglerade elmarknaden samt kundtjänst, ekonomi, ledning med mera – 14 %

Grå – Energiförbrukning eget elnät Den förbrukningsenergi vi måste köpa in för det egna elnätet (energiförbrukning som finns i transformatorer, elkablar med mera) – 8 %

Svart – Skatt (22 %) – 2%

Staffanstorps Centrum AB 2020