VARNING!

Vi har fått uppgifter om att en person försöker få tillträde till bostäder.

De som utför uppdrag åt Staffanstorps Energi använder bilar med magnetskyltar märkta med Staffanstorps Energi.

Du har alltid rätt att kräva legitimation av den som utför arbete åt Staffanstorps Energi.

Vid osäkerhet ring 0771-250350.

 

Avgrävd fiberkabel (Åtgärdat)

En fiberkabel har blivit avgrävd på Mårten Påls väg.
I dagsläget vet vi inte hur många som är påverkade. Personal är på väg och för att åtgärda problemet.

Problemet är åtgärdat.

Staffanstorps Centrum AB 2024