Ska du flytta?

Vi berättar allt du behöver tänka på kring din el.

Flytta in på ny adress

När du flyttar in på ny adress måste du först kontakta oss (vi är nätägare) för att skaffa dig ett abonnemang på elnätet. Det ska du göra senast 14 dagar innan överlåtelsen. Det går inte att registrera flyttar bakåt i tiden.

Anmäl ditt abonnemang här  

Leverans av el

Kontakta en elhandlare för ett avtal om leverans av el. Det behöver du även göra om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Om du inte väljer elhandlare vid inflytt, kommer vi att välja ett elhandelsföretag åt dig. Det elhandelsföretaget blir då det företag du köper el av till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal

Om du väljer att inte teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ett så kallat tillsvidarepris. Vår anvisningsleverantör är E.ON.

Din elfaktura

Som elkund får du två fakturor gällande el: en från Staffanstorps Energi AB för distributionen av din el och en från E.ON (eller den elhandlare du själv väljer) som avser din elanvändning. En fakturaförklaring av Staffanstorps Energi AB:s faktura hittar du här.

Uppsägning på grund av flytt

När du ska flytta ut från din bostad eller verksamhet ska du säga upp ditt elnätsavtal med oss 14 dagar före överlåtelse. Ange din nya adress, då det är dit vi skickar din slutfaktura. Därefter kontaktar du din elhandlare (kontrollera uppsägningstiden i ditt elhandelsavtal). Vid uppsägning kan du som säljer fylla i ny ägare i formuläret. Vi behöver ingen underskrift för det.

Säg upp ditt elnätsavtal här  

Vatten

Finns det vatten på anläggningen, måste du även meddela Staffanstorps VA-debitering.

Det gör du här:

Telefon: 046-2804300
E-post: va-debiteringen@staffanstorp.se

 

Staffanstorps Centrum AB 2024