Tips när du ska flytta


Flytta in på ny adress

När du flyttar in på ny adress måste du först kontakta oss (nätägaren) för att skaffa dig ett abonnemang på elnätet, senast 14 dagar innan överlåtelse. Vi har ingen möjlighet att registrera flyttar bakåt i tiden. Använd formuläret Elnät Kontrakt och Abonnemangsanmälan som finns på vår hemsida.

Leverans av el

Du måste också kontakta en elhandlare för att få ett avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Om du inte gör ett eget aktivt val av elhandlare vid inflytt är vi enligt lag skyldig att anvisa ett elhandelsföretag åt dig. Det anvisade elhandelsföretaget blir det du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Om du inte tecknar elhandelsavtal

Om du inte väljer att teckna elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ett så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste alternativet. Vår anvisningsleverantör heter E.ON.

Din elfaktura

Som elkund får du två fakturor gällande el: en från Staffanstorps Energi AB för distributionen av din el och en från E.ON (eller den elhandlare du själv valt) som avser din elanvändning. En fakturaförklaring av Staffanstorps Energi AB:s faktura hittar du här.

Uppsägning på grund av flytt

När du ska flytta ut från din anläggning, glöm inte att säga upp ditt elnätsavtal med oss 14 dagar före överlåtelse. Använd formuläret Uppsägning Elnät som finns på vår hemsida. Glöm inte att ange din nya adress dit vi ska skicka slutfakturan, eftersom vi inte får denna automatiskt från Svensk adressändring eller Folkbokföringen. Kontakta därefter din elhandlare, kontrollera uppsägningstiden i ditt elhandelsavtal. Vid uppsägning kan du som säljer även fylla i ny ägare i formuläret, då det inte krävs någon underskrift.

Vatten

Tänk på om det finns vatten på anläggningen, måste även Staffanstorps VA-debitering meddelas.

Kontaktuppgifter
Telefon: 046-2804300
E-post: va-debiteringen@staffanstorp.se

 

Staffanstorps Centrum AB 2020