Potentiellt bedrägeri

Vi på SFAB har fått höra att det är någon som åker runt i Staffanstorp och utger sig att komma från oss. Skriv inte på något som denna person vill att ni ska skriva på.

Vi på SFAB begär aldrig aldrig att man ska lämna ut sitt kontonummer och vi knackar inte dörr för att sälja anslutningar.

Capass AB

SFAB har gett Capass AB uppdraget att säkerhetsställa stadsnätet. Detta betyder att ni kommer se deras personal ute i nätet för olika undersökningar.

Ny prissättning

Staffanstorps fibernät AB kommer att höja sina priser på fiberanslutningar den 1/7-22.

Man kommer också att ta bort valmöjligheten att få gräva själv på sin tomt för att få ett billigare pris.

Det nya priset för en fiberinstallation kommer bli 25 000kr.

Elpriskompensation

Elpriskompensation avseende elförbrukning december 2021 – februari 2022

 

  • Den statliga elpriskompensationen sker för tre månader; december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft varje månad. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tretton steg och börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh upp till 2000 kWh.
  • Som mest kan man få totalt 2000 kronor per månad för december, januari och februari (totalt max 6000 kronor). Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.
  • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.
  • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.
  • Staffanstorps Energi AB kommer att kreditera berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av april, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.
  • För mer information se:

    Förordning (2022:133) om elpriskompensation Svensk författningssamling 2022:2022:133 t.o.m. SFS 2022:226 – Riksdagen

  • Gällande kunder med solcellsanläggning/microproduktion: Ett programfel har uppmärksammats som innebär att elproduktionen felaktigt har dragits av från konsumtionen vid beräkning av storleken på elpriskompensationen. Programleverantören jobbar för fullt med en lösning på problemet, så att rätt elpriskompensation ska erhållas.

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (per månad) Elpriskompensation i kronor (per månad)
700-899 100
900-999 200
1000-1099 300
1100-1199 400
1200-1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
2000- 2000

Staffanstorps Centrum AB 2024