Fiber till Staffanstorps landsbygd

Vi kan nu informera om att den första grävskopan snart sätts i backen!

Enligt plan så kommer de första grävmaskinerna vara på plats i Mölleberga under nästa vecka, för att påbörja schaktarbetet. Vi förstår att många av våra kunder har väntat på detta under flera år. Vi hoppas att ni är lika glada som vi är, över att det nu äntligen genomförs.

En del av er har redan fått en så kallad tjänstefördelare (CPE) installerad inomhus. Observera att tjänstefördelaren ännu inte är kopplad till fibernätet och ni kan därför inte använda några tjänster än. Ni som ännu inte har en installation av tjänstefördelaren inbokad, kommer att bli kontaktade av vår entreprenör Cablequick Global Infra AB. Entreprenören ringer er från telefonnummer 040-631 01 00.

Vi vill kunna leverera fiber till er så snabbt som möjligt och har därför valt att påbörja installationerna samtidigt som vi arbetar med hantering av markavtal. Hanteringen av markavtal har dock visat sig ta längre tid än vad vi först planerat. Framför allt beror det på val av arbetsmetod (plöjning alternativt schaktning). Ett flertal markägare har vid projektets start ställt schaktning som krav. Det är en metod som är mer tidskrävande och dyrare än vad plöjning är. Detta riskerar att avsevärt försena landsbygdsprojektet som helhet.

Information om Landsbygdsprojektets framskridande sker löpande på vår webbplats https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/

Vänligen återkom via mail till info@staffanstorpsfibernat.se vid ytterligare frågor.

 

Driftstörning Hjärup – Åtgärdad

Vi har fått information om att flera kunder upplever störning som påverkar leveransen av tjänster i området kring Griffelvägen/Rälsvägen i Hjärup.

Kunder har felanmält till sina respektive tjänsteleverantörer, vilka i sin tur varit i kontakt med vår kommunikationsoperatör Open Universe.

Tekniker var på plats igår och arbetet kommer att fortsätta under dagen.

Uppdatering. Tekniker från vår kommunikationsoperatör Open Universe, har varit på plats för att felsöka och åtgärda. Fortsatt arbete kommer att genomföras för att framtidssäkra och försöka förhindra att samma bekymmer uppstår igen.

Om det mot förmodan finns kunder i området som upplever fortsatta problem med leverans av tjänster, vill vi uppmana er att göra er felanmälan till respektive tjänsteleverantör. Vi som nätägare blir kontaktade av tjänsteleverantören och Open Universe när det är aktuellt.

 

Corona-info

På grund av rådande pandemi och striktare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram nya riktlinjer inom Staffanstorps Centrum. Detta inkluderar att vi kommer att minimera fysisk nära kontakt med kunder och entreprenörer/leverantörer under perioden med striktare restriktioner från FHM. Vid akuta fel och behov av åtgärd i våra anläggningar och verksamheter kommer vi självklart att utföra vårt arbete, men våra medarbetare kommer att be kund/extern aktör att hålla behörigt avstånd till personal, minst 2 meter. I situationer där anläggning finns inomhus kommer vi att be kund/extern aktör att vistas i ett annat rum medan arbete utförs. Om inte dessa hänvisningar följs har medarbetaren rätt att lämna platsen utan att åtgärda felet/situationen. Vi hoppas på er förståelse, och att dessa åtgärder kan göra att vi tillsammans minimerar smittspridningen av covid-19.

Staffanstorps Centrum AB 2020