Driftstörning Hjärup – Felsökning pågår

Vi har fått information om att flera kunder upplever störning som påverkar leveransen av tjänster i området kring Griffelvägen/Rälsvägen i Hjärup.

Kunder har felanmält till sina respektive tjänsteleverantörer, vilka i sin tur varit i kontakt med vår kommunikationsoperatör Open Universe.

Tekniker var på plats igår och arbetet kommer att fortsätta under dagen.

 

Corona-info

På grund av rådande pandemi och striktare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram nya riktlinjer inom Staffanstorps Centrum. Detta inkluderar att vi kommer att minimera fysisk nära kontakt med kunder och entreprenörer/leverantörer under perioden med striktare restriktioner från FHM. Vid akuta fel och behov av åtgärd i våra anläggningar och verksamheter kommer vi självklart att utföra vårt arbete, men våra medarbetare kommer att be kund/extern aktör att hålla behörigt avstånd till personal, minst 2 meter. I situationer där anläggning finns inomhus kommer vi att be kund/extern aktör att vistas i ett annat rum medan arbete utförs. Om inte dessa hänvisningar följs har medarbetaren rätt att lämna platsen utan att åtgärda felet/situationen. Vi hoppas på er förståelse, och att dessa åtgärder kan göra att vi tillsammans minimerar smittspridningen av covid-19.

Vad händer på landsbygden?

Vi får då och då frågan om vad som händer med fibersatsningen på landsbygden.

Även om det kanske inte märks så mycket utåt ännu, så händer det mycket bakom kulisserna. 2021 har varit ett händelserikt år. En ny organisation har vuxit fram under året. I våras började Gustaf som projektledare och under sommaren tillträdde Sara som ny fibernätschef. I början av året fick vi vänta flera månader på förvaltningsrättens beslut kring överklagan. Efter sommaren, när beslutet väl kom, så tecknades avtal med vår entreprenör.

Under hösten har vi arbetat flitigt med att sammanställa avtal och detaljprojektera våra tre delområde, Mölleberga, Kabbarp/Uppåkra och Bjällerup. Just nu pågår ett febrilt arbete med att teckna markavtal med berörda markägare samt kontinuerlig kontakt med Trafikverket gällande grävtillstånd kring deras vägar.

När alla avtal är på plats, väntas nästa fas. Grävning och förläggning av stamnät. Det är först nu som vårt digra arbete börjar synas på riktigt i landsbygden. När schaktmaskinerna sätter igång. När fibernätet väl är på plats blir det så slutligen dags för kundinstallationer.

Vi vet att det varit en lång väntan för en del av våra kunder. Vi är oerhört tacksamma för ert tålamod. Tack för ett spännande 2021 och tillsammans blickar vi fram mot ett 2022 då vi kan börja tända upp fiber på landsbygden!

Felanmälan via tjänsteleverantör

Vi har fått information om att en del av våra kunder upplever problem i sin leverans av internettjänster. Ett antal kunder har kontaktat oss för att göra en felanmälan.

Vi kan tyvärr inte ta emot felanmälningar gällande tjänster utan hänvisar de kunder som upplever problem med sin leverans av internettjänster att göra en felanmälan till respektive tjänsteleverantör. Det upp till tjänsteleverantören att felsöka i sin utrustning och vid behov göra en felanmälan till vår kommunikationsoperatör.

Landsbygdsprojektet är igång – Detaljprojektering

Förra veckan tecknades avtal med entreprenör för etablering av fibernät i landsbygdsprojektet. Entreprenören som vi samarbetar med är Cable Quick. Det innebär att vi nu kommer igång med detaljprojekteringen och planen är att byggstart sker hösten 2021. Ni som ännu inte tecknat avtal med SFAB för fiberanslutning har fortfarande möjlighet att göra det på https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/bestallningsformular/

Uppdatering om landsbygdsprojektet sker löpande.

Staffanstorps Centrum AB 2020