[Staffanstorps Fibernät] Viss driftstörning av fibernätet på grund av flytt av fiberkablar

🔊 VIKTIG INFORMATION: FEL I KABLAR

I samband med fiberarbetet 4-5 juli har vi upptäckt fel kablar. Vi beklagar det inträffade och har tekniker på plats som är i full gång och åtgärdar detta tills det är färdigt.

———————————–

Nu påbörjar vi sista steget i arbetet med flytt av fibernod vid Stanstorpsskolan. Alla kablar ska flytta från den gamla noden till den nya. Det arbetet startar onsdagen den 26 juni och beräknas pågå i två veckor. Det innebär att boende i Staffanstorps tätort någon gång under den här perioden kan uppleva viss störning på fibernätet.

VAD MENAR VI MED STÖRNING?
Med ”störning” menar vi att det kommer innebära ett avbrott på din anslutning den dagen just din kabel flyttas. Anledningen till att vi inte kan säga exakt hur långt avbrottet blir, är för att det beror på vart i kabeln din anslutning ligger och hur lång tid det tar för teknikern att få ihop trådarna igen.

🔊 HAR DU HAFT AVBROTT OCH DIN FIBERANSLUTNING INTE KOMMER IGÅNG?
Testa att starta om din router och din mediakonverter/tjänstefördelare/CPE (starta om genom att dra ut kontakten i 30 sek). Fungerar det inte trots detta, skicka en felanmälan till din bredbandsoperatör och hör av dig till oss på: info@staffanstorpsfibernat.se

VARFÖR FLYTTAR VI FIBERKABLAR?
Kablarna är placerade på en plats som påverkar det kommande bygget av nya Stanstorpsskolan.

Staffanstorps Centrum AB 2024