Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Det är riktigt roligt att många vill ansluta till vårt elnät just nu. Det gör dock att det tar längre tid än vanligt att få sin anslutning färdig. Även omvärldsläget, med långa leveranstider, påverkar anslutningstiderna negativt.

En elanslutning kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Elpriskompensation avseende elförbrukning mars 2022

 

 • Den statliga elpriskompensationen sker för mars 2022 till elkunder i södra Sverige baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft. Kompensationen berör kunder som är en fysisk person. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tio steg och börjar på en förbrukningsnivå om 400 kWh upp till 2000 kWh.

 • Som mest kan man få totalt 1000 kronor för mars. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.

 • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.

 • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.

 • Staffanstorps Energi AB kommer att redovisa ett tillgodo till berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av juli, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.

 • För mer information se:

  Förordning (2022:389) om elpriskompensation för mars 2022 Svensk författningssamling 2022:2022:389 – Riksdagen

 

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (mars månad) Elpriskompensation i kronor (mars månad)
400-699 100
700-999 200
1000-1199 300
1200-1399 400
1400-1599 500
1600-1699 600
1700-1799 700
1800-1899 800
1900-1999 900
2000- 1000

Prisjustering elnät 220701

Med anledning av den stora osäkerheten på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 juli med 1,5 öre/kWh. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på.

På grund av denna ökning behöver Staffanstorps Energi öka elnätsavgiften för förbrukning med motsvarande nivå.

Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften på 1,5 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2022.

Ersättningen för produktion höjs med 1,1 öre/kWh från och med 1 juli 2022.

Elpriskompensation

Elpriskompensation avseende elförbrukning december 2021 – februari 2022

 

 • Den statliga elpriskompensationen sker för tre månader; december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft varje månad. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tretton steg och börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh upp till 2000 kWh.
 • Som mest kan man få totalt 2000 kronor per månad för december, januari och februari (totalt max 6000 kronor). Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.
 • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.
 • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.
 • Staffanstorps Energi AB kommer att kreditera berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av april, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.
 • För mer information se:

  Förordning (2022:133) om elpriskompensation Svensk författningssamling 2022:2022:133 t.o.m. SFS 2022:226 – Riksdagen

 • Gällande kunder med solcellsanläggning/microproduktion: Ett programfel har uppmärksammats som innebär att elproduktionen felaktigt har dragits av från konsumtionen vid beräkning av storleken på elpriskompensationen. Programleverantören jobbar för fullt med en lösning på problemet, så att rätt elpriskompensation ska erhållas.

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (per månad) Elpriskompensation i kronor (per månad)
700-899 100
900-999 200
1000-1099 300
1100-1199 400
1200-1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
2000- 2000

Fjärrvärmeavbrott

Staffanstorps Energi kommer den 13:e april med start klockan 10:00 tillfälligt bryta elleveransen till fjärrvärmeverket i Staffanstorp.

Detta beror på de kommer ansluta en ny kund i närliggande område, vars elnätsstation är av äldre modell, och därför måste de bryta strömmen helt för att kunna göra jobbet på ett säkert sätt.

 

Från och med denna tidpunkt och fram till och med klockan 13:00 samma dag kommer fjärrvärmeleveranserna till samtliga fjärrvärmekunder i Staffanstorp tillfälligt upphöra.

Läs mer på Adven:s hemsida https://adven.com/se/fjarrvarmekunder/#driftinformation

 

Staffanstorps Centrum AB 2020