Byta elbolag

Vill du byta elbolag?

Vilken elhandlare som har det bästa alternativet för just dig kan du se genom att besöka konsumentverket.se eller elpriskollen.se När du gjort ditt val kontaktar du det aktuella elhandelsföretaget. Det är viktigt att du får en bekräftelse på ditt prisavtal hos den nya elhandlaren. Den nya elhandlaren meddelar ditt nätbolag och du behöver inte säga upp avtalet till ditt gamla elhandelsbolag, om du har ett tillsvidare avtal. Har du däremot ett pågående prisavtal som i avtalsvillkoren anger att du personligen måste säga upp avtalet så ska du göra det.

När kan man byta elleverantör?

Enligt den nya ellagen kan du byta elhandlare vilken dag som helst i månaden. Har du en tillsvidareleverans är normalt uppsägningstiden 1 månad. De bundna prisavtalen löper under fastställd tid och om du har avtal om rörligt pris (börspris) så har du oftast 1 månads uppsägningstid. Du bör ha kontaktat den nya elhandlaren så tidigt som möjligt. Elhandlaren sätter normalt sina priser två månader i förväg för de bundna prisavtalen.

Om man inte väljer elbolag

Väljer du ingen elhandlare blir man inte utan el. Nätföretaget anvisar en elhandlare som är skyldig att leverera el till dig. En förutsättning är att du betalar för den.

En avreglerad elmarknad

1996 avreglerades elmarknaden. För konsumenterna öppnade sig plötsligt nya möjligheter, samtidigt blev floran av begrepp trasslig för många. För att få bättre kontroll över hur elpriset sätts och av vem är det därför nödvändigt att klargöra vissa grundläggande spelregler.

Produktionen av el sker på en konkurrensutsatt marknad. Produktionskällor är bland annat vatten, kärnkraft och vindkraft.

Elhandelsföretaget är den leverantör du väljer för att kunna påverka från vilket energislag och till vilket prisavtal du vill handla. Dessa bolag köper el från producenterna via den nordiska elbörsen NordPool.

Nätbolagen äger ledningar och kablar på Sveriges olika orter och agerar utifrån en monopolsituation, men nätabonnemanget skiljer sig markant i pris beroende på var man bor i Sverige. Staffanstorps Energi är en aktör.

Läs mer på:

www.ei.se/elpriskollen
Här kan du få hjälp att jämföra olika priser och villkor mellan elhandelsföretag.

Staffanstorps Centrum AB 2024