Nedläggning kopparnät

Just nu stängs kopparnätet på flera håll i landet och i Staffanstorps kommun finns i dagsläget ingen annonserad tidplan men efter besked ifrån Post och telestyrelsen (PTS) så kan avvecklingen ske under hösten 2024 . PTS flaggar även för att Telia kan komma att ändra detta efter behov.

Viktigt att veta är att Telia kan besluta att inte laga kopparnät som av någon anledning
går sönder före annonserat nedläggningsdatum. Detta kan komma att påverka din anslutning plötsligt och oväntat.

Du själv som fastighetsägare är ansvarig för att kontrollera om du kan få tillgång till internet och telefoni via någon operatör efter att kopparnätet släcks för att försäkra att Trygghetslarm, inbrottslarm och andra digitala tjänster fortsätter att fungera.

Framtidssäkra din fastighet med fiber ifrån Staffanstorps Fibernät

Beställ Fiber

Staffanstorps Centrum AB 2024