Pågående projekt

Staffanstorps Energi är mitt uppe i ett stort projekt som innebär att vi rustar upp kabelnätet och förnyar stationer i vår anläggning. Nu har vi kommit in i en fas där det kommer vara märkbart i hela tätorten.

Vi gräver ner nya kablar från västra delarna, som kommer gå genom de centrala delarna, fram till en av våra större stationer som ligger intill väg 108. Vår entreprenör VA – Gruppen som utför detta arbete, är redan etablerade sedan en tid tillbaka i Staffanstorp, då de tidigare har utfört arbete åt kommunen.

Det är nog inte många som missat debatten om att hela Sverige behöver investera i elnäten för att klara av omställningen för att hantera bland annat laddning av elbilar, batterier och flytta över produktion till lokalnäten. För att klara av detta, tog styrelsen för Staffanstorps Centrum AB år 2022 ett beslut om att investera i vårt lokala högspänningsnät som prioritering. Inne på kontoret sitter personal som planerar många av projekten, där det beräknas, mäts, projekteras, planeras och koordineras. Vi har även en del entreprenörer för olika typer av arbete som görs.

Vid sidan av detta arbetar våra montörer, anläggare och maskinister dagligen ute i fält med att även ta hand om nya kunder som tillkommer, solcellsanläggningar som ska anslutas till vårt nät, felavhjälpning och övriga mindre projekt som pågår.

Staffanstorps Centrum AB 2024