"Vårt uppdrag är att bygga och förvalta kommunens fastigheter"

Välkommen till Staffanstorps Kommunfastigheter

Staffanstorps Kommunfastigheter AB ingår tillsammans med Staffanstorps Energi AB och Staffanstorps Fibernät AB i koncernen Staffanstorps Centrum AB. Vi har i uppdrag att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommunala fastigheter och tomträtter.

Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Om oss

Staffanstorps Kommunfastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som baserar sin...

Kontakta oss

Besöksadress Kometvägen 1, Staffanstorp Kontaktuppgifter Box 137, 245 22, Staffanstorp...

Boende 70+

Vi kan erbjuda boende för dig som är 70 år eller äldre. Dessa boenden är funktionellt...

Staffanstorps Centrum AB 2023