"Vårt uppdrag är att bygga och förvalta kommunens fastigheter"

Välkommen till Staffanstorps Kommunfastigheter

Staffanstorps Kommunfastigheter AB ingår tillsammans med Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Energi AB och Staffanstorps Fibernät AB i koncernen Staffanstorps Centrum AB. Vi har i uppdrag att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommunala fastigheter och tomträtter.

Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Gullåkraskolan

En ny skola håller på att ta form, Gullåkraskolan. Den ligger vid Genvägen och verksamheten...

Kontakta oss

Besöksadress Kometvägen 1, Staffanstorp Kontaktuppgifter Box 137, 245 22, Staffanstorp...

Boende 70+

Vi kan erbjuda boende för dig som är 70 år eller äldre. Dessa boenden är funktionellt...

Staffanstorps Centrum AB 2020