"Vårt uppdrag är att bygga och förvalta kommunens fastigheter"

Välkommen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Vi är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala fastigheter och tomträtter inom Staffanstorps kommun. Vår uppgift är att långsiktigt trygga kommunens försörjning av lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter.

Vi förser kommunens förskole- och skolverksamheter med lämpliga lokaler och ser till att energiförbrukningen i våra fastigheter är så kostnadseffektiv som möjligt.

Om oss

Vi är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala fastigheter och...

Kontakta oss

Kundtjänst/växel: Tel. 046-280 43 00 Telefontid: 9-12 E-post till Staffanstorps Kommunfastigheter...

Boende 70+

Trygghet och gemenskap Vi erbjuder trygga bostäder med möjlighet till gemenskap med andra för...

Staffanstorps Centrum AB 2024