Information kring ev. bortkoppling av el

Om det skulle uppstå en situation där det inte finns el­produktion eller import som täcker elbehovet i Sverige kan det finnas risk för effekt­brist. I sånt fall kan statliga Svenska kraftnät beordra från­koppling av olika delar av nätet för att skydda kraft­systemet från större skador. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en från­koppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till berört regionnätsföretag (E.on i södra Sverige) som i sin tur ger order till de lokala elbolagen.

Denna frånkoppling är inte planerbar i förväg, utan tidigast en dag innan kommer vi att veta om bortkoppling är nödvändig. För att inte samma el­nätsanvändare ska drabbas en längre period kan från­kopplingen roteras mellan olika områden efter en begränsad tid. Vid uppstart av nätet startas en del i taget. Denna prioriteringsordning görs av kommuner och länsstyrelser i samråd.

Vid eventuell information om nödvändig bortkoppling är det bra om man kan koppla ifrån känslig elektronik, för att ditt när inte ska överbelastas.

Information från Svenska kraftnät:

Risken för frånkoppling av el i vinter har ökat

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Migrering

Open Universe har meddelat oss om att det kan förekomma avbrott p.g.a. migreringen. Avbrotten kan vara i upp till en dag.

För mer information migreringen klicka här.

Driftstörningar

Telenors fiberkabel har blivit avgrävd. Detta påverkar tyvärr kunder i vårt nät.

En del kunder har just nu ingen fungerande fiber. Vi vet inte i dagsläget när detta blir åtgärdat.

Staffanstorps Centrum AB 2024