Innan du gräver

Jag ska gräva på tomten, är det något jag behöver tänka på?

Ja, absolut. När du ska gräva på din tomt eller utföra markarbete av något slag måste du först ta reda på om det finns ledningar eller kablar i marken. Detta görs på på www.ledningskollen.se det tar max 5 arbetsdagar innan ärendet har behandlats. Fördelen för dig är att din anmälan även går till andra ledningsdragande företag som kan ha ledningar i marken där du ska gräva. Sker anmälan senare än fem dagar innan arbetet ska börja behöver vi debitera timpris, minst 1 timme.

Vid kabelanvisning ska följande anges:

 1. Namn
 2. Adress (plats) för kabelanvisningen så noggrant som möjligt
 3. Tidpunkt för kabelanvisningen
 4. Telefonnummer (mobilnummer) där vi kan nå dig

Akuta kabelanvisningar (vattenläckor eller dylikt):

Anmälan dagtid 07.00-16.00 på telefon 046-280 43 00
Jourtid, telefon 046-25 95 15

Några saker att tänka på innan du gräver:

 • Anmäl kabelanvisning på ledningskollen.se
 • Om möjligheten inte finns att anmäla kabelanvisning på ledningskollen.se ring då alltid 046-280 43 00 innan markarbeten påbörjas.
 • Ring minst fem dagar före arbetets början.
 • Begär gärna en skiss på anvisningen.
 • Utför aldrig arbeten utanför anvisat område.
 • Var alltid närvarande vid kabelutsättningen.
 • Handverktyg gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.
 • Djup anges ej då detta kan variera på grund av olika anledningar.
 • Kabelanvisning gäller en månad.
 • Anmäl omedelbart skadad kabel.
 • Om ett markeringsband går av, se då till att detta repareras.
 • Försök aldrig själv laga en avsliten kabel.
 • Ta ej i en avsliten kabel. Det kan innebära en direkt livsfara.
 • Glöm ej tele, vatten, gas och mycket annat.
 • Alla ledningar är lika viktiga.

Ring först, gräv sen!

Staffanstorps Centrum AB 2024