Välkommen till Staffanstorps Reningsverk

På reningsverket vid Gullåkravägen renar vi avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare. Reningsverket är byggt för att klara av upp till 25 000 invånare. Vår uppgift är att rena avloppsvatten, så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa eller miljö.

Staffanstorps Reningsverk är den del av Staffanstorps Kommunfastigheter AB, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Reningsprocessen

I vårt reningsverk går avloppsvattnet igenom ett antal processer tills det är så pass rent att...

Dagvattenhantering

Det finns idag 13 dagvattenpumpstationer som tar hand om regn- och dränvatten placerade vid...

LPS – Low Pressure System

Tryckavloppssystem Pumpstationer för enskilda hushåll på landsbygden, ett tryckavlopp som pumpar...

Staffanstorps Centrum AB 2024