Hjärup

Hjärup

  • Brf Parkallén – Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer under Q3-Q4 2023.
  • Vårdboende Hjärup – Nyproduktion där samtliga lägenheter på vårdboendet ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer under Q4 2024.

 

Staffanstorps Centrum AB 2024