Ansluta el

Det tar just nu lång tid att ansluta till vårt elnät

Vi är riktigt glada för att så många vill ansluta till vårt elnät just nu. Tyvärr tar det just nu lång tid att få till en anslutning. Främsta anledning till detta är den stora mängd ärenden vi får in, samt i hela branschen ovanligt långa leveranstider på material.

En elanslutning från förfrågan till det att ett hus eller industri fått el, kan ta allt från ett par månader till upp mot två år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Vi arbetar så fort vi kan med hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Grovt uppskattade anslutningstider för närvarande. Detta är ingen garanti, utan den största påverkan är vart i nätet anslutningen ska göras.

  • Nyanslutningar samt servisändring med nätförstärkning: 6-24 månader
  • Servisändring utan nätförstärkning: 3-6 månader
  • Mindre produktionsanläggning: 1-6 månader
  • Tillfälliga anläggningar: 1 mån (vid befintligt tillgängligt effektuttag)

———————————————————————————

Ska du flytta in i ett nytt hus där det inte finns el indragen? Eller ska du kanske bygga ett hus och behöver en tillfällig anslutning under byggtiden? Eller ska sätta upp ett tivoli i Balders hage?  Nyanslutning, avslut eller en förändring av en elanläggning ska alltid anmälas till oss. Denna anmälan görs av en behörig elinstallatör via en föranmälanstjänst. När anmälan är gjord registreras ärendet hos oss. En analys av hur ändringen påverkar nätet behöver då göras innan installatör kan påbörja nästa steg i sitt arbete. När anläggning är klar för anslutning anmäler installatören detta till oss.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.
Som kund kommer du att betala en anslutningsavgift som är en schabloniserad avgift enligt lag – det vill säga en uträknad medelkostnad som abonnemanget kostnadsmässigt belastar vårt nät.
Lågspänningsserviser får maximalt vara på 1000 A över detta gäller högspänningsabonnemang.

Staffanstorps Centrum AB 2020