Ansluta el

Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Det är riktigt roligt att många vill ansluta till vårt elnät just nu. Det gör dock att det tar längre tid än vanligt att få sin anslutning färdig. Även omvärldsläget, med långa leveranstider, påverkar anslutningstiderna negativt. En elanslutning, från förfrågan till det att ett hus fått el, kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen. Våra handläggningstider för solcellsanslutningar är även de längre än vanligt. Det kan ta några veckor innan vår personal kan börja hantera ett anslutningsärende.

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Grovt uppskattade anslutningstider för närvarande:

  • Nyanslutning ≥ 250A: mer än 12 månader
  • Nyanslutning upp till 200A: 6-12 månader
  • Servisändring med nätförstärkning: 6-12 månader
  • Servisändring utan nätförstärkning: 3-6 månader
  • Produktionsanläggning: 1-3 månader
  • Tillfälliga anläggningar: 1 mån (vid befintligt tillgängligt effektuttag)

———————————————————————————

Ska du flytta in i ett nytt hus där det inte finns el indragen? Eller ska du kanske bygga ett hus och behöver en tillfällig anslutning under byggtiden? Eller ska sätta upp ett tivoli i Balders hage? Vi ser till att du får el där du behöver det. Det du behöver göra är att kontakta oss för att få prisuppgift för att ansluta din fastighet till elnätet. I god tid innan önskat anslutningsdatum behöver du också ta kontakt med en behörig elinstallatör.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.
Som kund kommer du att betala en anslutningsavgift som är en schabloniserad avgift enligt lag – det vill säga en uträknad medelkostnad som abonnemanget kostnadsmässigt belastar vårt nät.
Lågspänningsserviser får maximalt vara på 1000 A över detta gäller högspänningsabonnemang.

Staffanstorps Centrum AB 2020