Leveranssäkerhet

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag med odelat fokus på distribution av el. Boende och företag i vårt nätområde förses med säkra, kostnadseffektiva elleveranser via ledningar och kablar. Det är det som är vårt, nätbolagets, primära uppgift. Vår huvuduppgift är att se till så att det finns ström i uttagen dygnets alla timmar, året runt.

Vi försöker hela tiden underhålla och förnya vårt elnät så att leveranssäkerheten skall öka för varje år som går. Rent generellt gäller att tar man mer betalt av sina kunder så kan mer pengar användas för att förbättra elnätet. Detta är en balans som skall uppfyllas och som vi anser att vårt bolag klarat bra med låga nätavgifter och hög leveranssäkerheten. Enligt Nils Holgersson-undersökningen, där alla Sveriges 290 kommuner ingår, tillhör Staffanstorps Energi AB de billigaste i Skåne.

Våra övergripande mål i verksamheten är:

  • Hög driftsäkerhet
  • Låga nätavgifter till våra kunder
  • Säker arbetsmiljö

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av el. Det kan röra sig om oplanerade elavbrott eller planerade elavbrott. Det kan vara planerade avbrott på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken att det blir framtida avbrott i driften. Dessvärre uppstår även avbrott som inte är planerade. Dessa avbrott kan bero på ett antal olika faktorer både väderleksmässiga och mekaniska. Åska, snö och stormar påverkar framförallt luftledningssystemen, men även jordkabel kan skadas i samband med åsknedslag i stationer eller liknande. Avgrävning av kablar är en typisk mekanisk skada där utföraren inte beställt kabelvisning. Det förekommer även ibland extrema situationer som vi inte kan eller har råd att skydda oss mot. Ett strömavbrott på våra matarledningar (överliggande nät) och ett extremt kallt klimat skulle kunna få stora negativa konsekvenser på vår elleverans.

 

Nils Holgersson-undersökningen finns att läsa på www.nilsholgersson.nu

 

Staffanstorps Centrum AB 2024