Landsbygdsprojektet är igång – Detaljprojektering

Förra veckan tecknades avtal med entreprenör för etablering av fibernät i landsbygdsprojektet. Entreprenören som vi samarbetar med är Cable Quick. Det innebär att vi nu kommer igång med detaljprojekteringen och planen är att byggstart sker hösten 2021. Ni som ännu inte tecknat avtal med SFAB för fiberanslutning har fortfarande möjlighet att göra det på https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/bestallningsformular/

Uppdatering om landsbygdsprojektet sker löpande.

Staffanstorps Centrum AB 2024