Mätarbyte

Vi ska installera nya, smarta mätare för en säkrare och mer effektiv drift av elnätet. Du som kund får också mer information och kontroll över din elkonsumtion. En till bra sak med de nya  mätarna är att vi kan upptäcka strömavbrott direkt och då kan lösa problemen ännu snabbare.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla ska få nya elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen.

Du kan läsa mer om detta på ei.se. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Frågor och Svar

1

Vi har många elmätare att byta ut (ca 7800 st), så för att det ska ske så smidigt som möjligt kontaktar vi dig cirka två veckor innan med information om vilken dag vi planerar att göra bytet och ifall du behöver vara hemma vid bytet. Du får då kontaktuppgifter till den montör som ska utföra bytet.

2

Nej, du betalar inget extra för att få en ny elmätare. Det ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till oss.

3

Det beror på om din elmätare sitter inomhus eller utomhus (i fasadskåp). Är din elmätare inomhus behöver du eller någon vara hemma för att släppa in oss för att vi ska kunna genomföra bytet. Sitter din elmätare däremot i ett fasadskåp som vi kommer åt utifrån, behöver du inte vara hemma vid bytet.

4

Att byta din elmätare tar ungefär mellan 15 - 30 minuter. Vi behöver under denna tid stänga av strömmen. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen igen.

5

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.

Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för våra tekniker och att platsen är i elsäkert* skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen, skydda eller klipp ner buskar eller andra växter framför mätarskåpet och se till att inga husdjur är i vägen för våra montörer. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det också bra om du kopplar bort känslig elektronik.

Bra att veta är att det är Staffanstorps Energi som äger elmätaren till din elanläggning. Det är därför viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.
*I enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732).

6

Sitter din elmätare inomhus och dagen som vi meddelat att vi kommer till dig inte passar, är du välkommen att kontakta den montör som skickat ut informationen om besöket till dig, för att komma överens om en tid som passar bättre. Har informationen om vem som är din montör tappats bort/försvunnit på vägen kan du alltid ringa vår reception på 046-280 43 00 vardagar mellan kl. 9-12.

7

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning. Om din mätare sitter utomhus i fasadskåp eller i en tillgänglig elcentral behöver du inte vara hemma. Då kan vi göra bytet utan någon personlig kontakt.
Sitter din mätare däremot inomhus behöver du vara hemma för att släppa in oss. I dessa fall följer vi folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket innebär att vi:
- Bara är i tjänst om vi är helt friska (inga förkylningssymptom sedan minst 48 timmar)
- Är noggranna med handhygienen och använder handsprit vid kundbesök
- Inte tar i hand
- Håller avstånd till dig

Detta kan du göra
- Boka om besöket om du eller någon i ditt hushåll har förkylningssymptom eller har haft det de senaste 48 timmarna
- Håll avstånd

Tillhör du riskgrupp och har frågor eller känner dig orolig inför vårt besök?
Tveka inte att höra av dig till din angivna montör eller till vår växel 046 - 280 43 00 för att komma fram till en lösning som du känner dig trygg med.

Staffanstorps Centrum AB 2020