Byte av elmätare

Vi är igång och installerar nya, smarta mätare!

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla ska få nya elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av Regeringen tagit fram nya funktionskrav för framtidens elmätare och för att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare. Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteteten och innebär ingen extra kostnad för dig som kund. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, och du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning på fakturor och Mina Sidor.  Mätvärden används för vår fakturering av elnätskostnader och din elhandlares fakturering av elhandelskostnader. De används också i statistik över din energianvändning.

Utförande

Det är främst vår auktoriserade samarbetspartner OneCo som gör arbetet och besöket tar 20-30 minuter och innebär ett kortare strömavbrott. Innan just er mätare är aktuell att bytas kommer ni att få mer information via post. Behöver du kontakta OneCo angående mätarbytet når du deras kundservice på 0771-250 350. Bytet kan dock även komma att göras av våra egna montörer eller av vår entreprenör Elcirkeln, om mätaren av någon anledning krånglar innan planerat utbyte. Är du på något sätt osäker kring utförande, ring Staffanstorps Energis kundtjänst. Vår plan är att samtliga mätare är utbytta innan slutet på 2023.   Du kan läsa mer på ei.se. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Frågor och svar

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Mätare läses av automatiskt, så kallad fjärravläsning.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till dessa krav behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare innan den 1 januari 2025.

Det kommer inte att påverka dig speciellt mycket. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som tidigare. Varken mätaren eller arbete med att byta din mätare kommer att kosta dig något.

Du som kund äger mätarplatsen och är ansvarig för att arbetet på mätarplatsen kan utföras på ett elsäkert sätt. Behövs enklare justeringar åtgärdar vi det utan extra kostnad, men vi större justeringar tillkommer kostnad för arbetet. Om vi ser några konstigheter i din anläggning när vi byter din mätare kommer du att få en anmärkning på det. Detta är endast för din egen säkerhet då din anläggning är ditt ansvar.

Det är vår underentreprenör OneCo Networks som utför arbetet. De har Staffanstorps Energis logga på bilen. Kunder kan ringa vår reception om de känner sig osäkra.

Är du villaägare sitter din mätare oftast utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet sitter de i trappuppgången eller i källaren. Det innebär att ingen behöver vara hemma när vi kommer och byter din mätare.

Har du din mätare inomhus behöver vi komma in till dig. En vuxen person över 18 år, som vet var mätaren sitter, ska finnas i bostaden när vi kommer. Om ett barn är ensamt hemma går vi inte in. Vi meddelar tid per post när bytet närmar sig.

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt, ber vi dig plocka bort saker som blockerad mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vi bytet. Har du till exempel växter eller buskar framför mätarskåpet, se till att skydda dem så vi inte skadar något.

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott. Se därför till att känslig elektrisk utrustning är avstängd under tiden.

Om mätaren sitter tillgänglig på utsidan behöver du inte vara hemma. Om montören på något sätt behöver hjälp för att komma åt mätaren kontaktar vi dig med föreslagen tid.

Ett normalt mätarbyte tar ca 30 min. Strömmen kommer vara bruten ca 10-15 minuter vid ett mätarbyte.

Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten, och har tyvärr inte möjlighet att utföra några mätarplatsflyttar eller mätarskåpsbyten. Om du behöver flytta en mätarplats måste du själv kontakta en behörig elinstallatör. Sedan kommer denna att registrera behov mot oss och vårt system så att allt hanteras korrekt med flytten eller bytet av elmätarskåp.

Efter elmätarbytet kan det bli ett glapp i redovisningen över din förbrukning. Du ser det i statistiken på Mina Sidor eller på fakturan. Detta kan visa sig genom att staplarna för den föregående månaden saknas på efterföljande faktura.

Ca 1–2 veckor innan bytet av din mätare sker kommer du få mer detaljerad information.

Sitter det hänglås på mätarskåpet rekommenderar vi dig att ta bort det, annars kommer det att klippas upp och ersättas med ett nytt lås som vi lämnar nyckel till er i brevlådan.

Nej, vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med mätarbytet. För att göra detta måste en auktoriserad elektriker kontaktas.

Om du behöver boka om tiden är du välkommen att kontakta OneCo så snart som möjligt men senast tre dagar innan den bokade tiden på telefonnummer 0771-250 350 (Knappval 1 och därefter 3, öppettider kl 8-16)

Staffanstorps Centrum AB 2024