Mätarbyte

Vi är igång och installerar nya, smarta mätare!

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla ska få nya elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av Regeringen tagit fram nya funktionskrav för framtidens elmätare och för att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteteten och innebär ingen extra kostnad för dig som kund. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, och du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning på fakturor och Mina Sidor.  Mätvärden används för vår fakturering av elnätskostnader och din elhandlares fakturering av elhandelskostnader. De används också i statistik över din energianvändning.

Utförande

Det är främst vår auktoriserade samarbetspartner OneCo som gör arbetet och besöket tar 20-30 minuter och innebär ett kortare strömavbrott. Innan just er mätare är aktuell att bytas kommer ni att få mer information via post. Behöver du kontakta OneCo angående mätarbytet når du deras kundservice på 0771-250 350.

Bytet kan dock även komma att göras av våra egna montörer eller av vår entreprenör Elcirkeln, om mätaren av någon anledning krånglar innan planerat utbyte. Är du på något sätt osäker kring utförande, ring Staffanstorps Energis kundtjänst.

Vår plan är att samtliga mätare är utbytta innan slutet på 2023.

 

Du kan läsa mer på ei.se. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Frågor och Svar

1

Vi har många elmätare att byta ut (ca 7800 st), så för att det ska ske så smidigt som möjligt kontaktar vi dig cirka två veckor innan med information om vilken dag vi planerar att göra bytet och ifall du behöver vara hemma vid bytet. Du får då kontaktuppgifter till den montör som ska utföra bytet. Samtliga mätare är planerade att vara utbytta innan slutet på 2023

2

Nej, du betalar inget extra för att få en ny elmätare. Det ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till oss.

3

Det beror på om din elmätare sitter inomhus eller utomhus (i fasadskåp). Är din elmätare inomhus behöver någon över 18 år vara hemma för att släppa in oss för att vi ska kunna genomföra bytet. Sitter din elmätare däremot i ett fasadskåp som vi kommer åt utifrån, behöver du inte vara hemma vid bytet.

4

Att byta din elmätare tar ungefär mellan 15 - 30 minuter. Vi behöver under denna tid stänga av strömmen. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen igen.

5

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.

Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för våra tekniker och att platsen är i elsäkert* skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen, skydda eller klipp ner buskar eller andra växter framför mätarskåpet och se till att inga husdjur är i vägen för våra montörer. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det också bra om du kopplar bort känslig elektronik.

Bra att veta är att det är Staffanstorps Energi som äger elmätaren till din elanläggning. Det är därför viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät. Det får därför inte finnas något egetuppsatt lås på mätarskåpet.
*I enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732).

6

Sitter din elmätare inomhus och dagen som vi meddelat att vi kommer till dig inte passar, är du välkommen att kontakta vår utförare OneCo som skickat ut informationen om besöket till dig. Du når deras kundservice på 0771-250 350.

Staffanstorps Centrum AB 2020