Med anledning av Skånskans artikel om Energibolaget

Med anledning av artikeln som publicerades i Skånskan den 27 januari 2021 ”Elbolaget får allvarlig kritik för bristande egenkontroll”.

I december 2020 kom Elsäkerhetsverket på en tillsynskontroll till SEAB. Inspektionen genomfördes med inriktning på egenkontrollprogram, skötsel av elektriska anläggningar, elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:3).

De brister som kom fram i elsäkerhetsverkets rapport handlar nästan uteslutande om våra brister i dokumentation. Ex. hur vi hanterar protokoll, checklistor etc.

Vi ser positivt på att bli granskade, det gör oss uppmärksamma på våra eventuella brister. Det gör att vi kan bli ännu bättre. Vi har redan initierat ett arbete med att rätta till de synpunkter vi fått till oss.

I övrigt känner vi oss fullt trygga med personalens kompetens och hur vi bedriver det dagliga arbetet.

Staffanstorps Centrum AB 2024