Information till kunder

Som ni tidigare fått information om beviljades Staffanstorps Fibernät AB statligt projektstöd under 2019. Vår plan var att genomföra utbyggnaden på landsbygden med start under 2020.

Upphandling av entreprenadarbeten har skett under hösten och anbud har kommit in till oss.

Trots beviljat stöd visar de ekonomiska beräkningarna att kostnaderna för utbyggnaden på landsbygden blir avsevärt högre än de intäkter som inkommer till Staffanstorps Fibernät AB. För närvarande kan vi därför inte starta arbetet utan kompletterande uträknings- och beräkningsarbete.

Styrelsen har därför beslutat att inte fullfölja utbyggnaden enligt tidigare angiven plan. Vi beklagar detta.

Staffanstorps Centrum AB 2024