Tillfällig anslutning

Anslutningsavgiften vid tillfälliga anslutningar ska täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling.

Vid tillfällig anläggning över 63A ansvarar elinstallatören för att de mättransformatorer som finns i centralen är plomberade och strömtransformatorerna kortslutna då färdiganmälan lämnas in. Om det visar sig att plomberna saknas eller att centralen inte uppfyller gällande föreskrifter kopplas inte den tillfälliga anläggningen in. Vi kommer att ta ut en avgift på 900 kr exkl moms samt behandla ärendet på nytt, vilket innebär en ny färdiganmälan.

Vid anslutning av permanent anläggning kopplas normalt tillhörande tillfällig anslutning bort om kunden inte angett annat önskemål. Staffanstorps Energi AB äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid anslutning av en permanent anläggning, detta sker senast en vecka efter det att permanent serviceledning är spänningssatt.

Vid anslutning av tillfällig anläggning och kunden är samma person som kommer att stå för ett permanent abonnemang hos oss, ska anslutningsavgiften vara betald före inkoppling sker.
Anslutning görs maximalt;
• Fem (5) meter från kabelskåp
• Tio (10) meter från nätstation

En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning.

Prislista 2023 tillfällig anslutning Prislista 2024 tillfällig anslutning

Staffanstorps Centrum AB 2024