Om strömavbrott

Har strömmen gått?

Strömavbrott kan förekomma, men oftast är avbrotten inte så långvariga. Här nedan kommer några saker du bör kontrollera innan du kontaktar vår jourtjänst. 

 • Är det helt strömlöst i huset? Troligtvis har jordfelsbrytaren löst ut.
 • Är huset delvis utan ström? Byt alla huvudsäkringar till nya. Det går nämligen inte alltid att se om en säkring är hel eller sönder. Kvarstår felet kontaktar du vår jour.
 • Är även grannarna utan ström? Lyssna på radion och kontakta vår jour.

Vid utkallande av jour: Om det visar sig att felet ligger hos kunden och inte beror på Staffanstorps Energi AB kommer kunden att debiteras. Vid utkallande av jour vardagar 7-16 debiteras minimum 1 timme. Utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7-16) debiteras minimum 3 timmar. Eventuellt OB-tillägg kan tillkomma med maximalt 100%.

Vår jour nås på telefon 046-25 95 15, dygnet runt alla dagar på året.

Vad gör du om strömmen försvinner?

Om hela bostadsområdet är mörkt eller om du av annan anledning misstänker att fler är strömlösa ska du sätta på batteriradion och lyssna på lokalradion. Har du batteri i din dator kan du se information på vår hemsida. Där får du veta vad det är som har hänt. Du kan också ringa och få information från det företag som äger elnätet. Du kan visserligen köpa din el från vilket elföretag du vill i landet, men ansvaret för att den el du köper verkligen kommer fram ligger alltid hos nätägaren, det vill säga det företag som äger och sköter elnätet på den ort där du bor. Ha alltid extra proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma.

Värme

Stäng av elementen. Om alla har sina element på när strömmen kommer tillbaka, kan hela elnätet bli överbelastat och strömmen går igen. Välj ut ett rum, gärna i söderläge, att vistas i. Täck för fönstret i rummet så minskar avkylningen av rummet något.

Kyl och frys

Öppna kyl- och frysskåpsdörren så sällan som möjligt.
En välfylld frys håller kylan minst 24 timmar om dörren inte öppnas. Vid längre strömavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion. Bröd och grönsaker håller ytterligare några dagar.

Vatten

Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Beredskapslager inför ett längre strömavbrott.

Detta bör finnas:
 • Batteridriven radio med reservbatterier
 • Ficklampa med reservbatterier
 • Tändstickor och stearinljus
 • Camping- och friluftskök med bränsle
 • Fotogenkamin
 • Sovsäckar och/eller filtar
 • Extra säkringar/proppar
 • Matförråd för cirka en veckas förbrukning (helkonserver eller torkad mat som du omsätter löpande och som snabbt kan tillagas)

Att tänka på när strömmen kommer tillbaka

Om alla hushåll har maximal elförbrukning när strömmen kommer tillbaka utsätts elnätet för en chockeffekt och det blir svart igen. Systemet måste mjukstartas efter ett elavbrott. Välj därför ut ett eller två rum som du vill värma upp först och sänk termostaterna i dessa rum till 16 grader. Låt övriga element vara avstängda några timmar och sätt sedan på varje element med några minuters mellanrum. Efter ett tag kan du höja till normal rumstemperatur. Vänta några timmar med tvätt och disk. Även här gäller mjukstart. Börja inte med matlagning direkt om det inte är absolut nödvändigt. Om du måste laga mat, sätt inte plattorna på högsta läget.

Staffanstorps Centrum AB 2020