Statlig ersättning

Den statliga myndigheten Kammarkollegiet  arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation för företagen. Denna beräknas vara på plats under mars månad. Myndigheterna beslutar sedan om medel till elnätsföretagen baserat på deras urval av berättigade kunder och underlag avseende vilka ersättningsnivåer som är aktuella. när företagen fått beslut om medel från myndigheten kan de överföra medel till sina kunder.

När i tid kunden erhåller kompensationen kan variera. Dels beroende på handläggningstiden hos myndigheten, dels på olika företags rutiner. Elnätsföretagen har generellt   en ambition att påbörja utbetalningen under våren, om alla förutsättningar är på plats kanske redan i april.

Staffanstorps Energi har för avsikt att följa den nationella tidplanen för utbetalning som sträcker sig under perioden april t o m december 2022. När tidplan och utbetalningsförfarande har blivit helt klarlagt uppdateras denna text.

Fiber till Staffanstorps landsbygd

Vi kan nu informera om att den första grävskopan snart sätts i backen!

Enligt plan så kommer de första grävmaskinerna vara på plats i Mölleberga under nästa vecka, för att påbörja schaktarbetet. Vi förstår att många av våra kunder har väntat på detta under flera år. Vi hoppas att ni är lika glada som vi är, över att det nu äntligen genomförs.

En del av er har redan fått en så kallad tjänstefördelare (CPE) installerad inomhus. Observera att tjänstefördelaren ännu inte är kopplad till fibernätet och ni kan därför inte använda några tjänster än. Ni som ännu inte har en installation av tjänstefördelaren inbokad, kommer att bli kontaktade av vår entreprenör Cablequick Global Infra AB. Entreprenören ringer er från telefonnummer 040-631 01 00.

Vi vill kunna leverera fiber till er så snabbt som möjligt och har därför valt att påbörja installationerna samtidigt som vi arbetar med hantering av markavtal. Hanteringen av markavtal har dock visat sig ta längre tid än vad vi först planerat. Framför allt beror det på val av arbetsmetod (plöjning alternativt schaktning). Ett flertal markägare har vid projektets start ställt schaktning som krav. Det är en metod som är mer tidskrävande och dyrare än vad plöjning är. Detta riskerar att avsevärt försena landsbygdsprojektet som helhet.

Information om Landsbygdsprojektets framskridande sker löpande på vår webbplats https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/

Vänligen återkom via mail till info@staffanstorpsfibernat.se vid ytterligare frågor.

 

Avbrott i natt

Inatt klockan 02.30 påverkades vårt elnät i Staffanstorp av ett fel i E.ONs högspänningsnät. Avbrottet varade i några millisekunder, och bör därför inte ha haft större påverkan för privatkunder.

Staffanstorps Centrum AB 2024