Installatör

För dig som arbetar som elinstallatör

På den här sidan har vi samlat information som är relevant för dig som är behörig installatör.

För att få göra elinstallationsarbeten i vårt nätområde krävs att du som installatör är registrerad hos oss. Innan du påbörjar arbetet ska en för- eller färdiganmälan inlämnas till oss. Nedan hittar du de blanketter du behöver.

Vilka bestämmelser som gäller i vårt nätområde kan du läsa i våra lokala bestämmelser som är hämtade från ss 437 01 40 utgåva 2.

Så här gör du:

  1. Ladda ner önskad blankett eller dokument genom att högerklicka på länken. Välj ”Spara länkad fil som…” på valfritt ställe på din dator.
  2. Läs igenom tillämpningsanvisningarna (hör av er om du har frågor)
  3. Fyll i och skriv ut.
  4. Returnera genom att skicka e-post med blanketten som bifogad fil till: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se. Det går även bra att posta blanketten i ett kuvert och skicka till Staffanstorps Energi, Box 74, 245 21 Staffanstorp.

Ladda hem den senaste versionen av Adobe Reader.

Tänk på!

Det är den behörige installatören som har ansvar för all typ av elinstallation, vilket även innefattar rörförläggningen för servisen. Om en färdiganmälan är inskickad till oss och vi åker ut och konstaterar att anläggningen inte är klar eller inte uppfyller de föreskrifter som gäller kommer vi att debitera 900 kronor exkl moms. Vi kommer inte att behandla ärendet förrän en ny anmälan har kommit in till oss. Vid nyanslutningar samt ombyggnader gäller SS 437 01 40 Anslutning av lågspänningsinstallationer. Föranmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan anslutning önskas. Vid anslutning av effektkrävande anläggningar eller anläggning utanför tätbebyggda områden ska anmälan göras minst tre månader innan anslutningen önskas. Tillfälliga anläggningar ska anmälas minst två veckor innan anslutning önskas.

Staffanstorps Centrum AB 2020