Installatör

För dig som arbetar som elinstallatör

Här hittar du information om vad som gäller när du anmäler olika typer av elarbeten till oss och vad du behöver tänka på.

Desto tidigare i arbetsgången du informerar oss om det arbete du planerar, desto snabbare kan vi komma i gång. Det ger oss tid att utföra eventuella förstärkningsarbeten i elnätet som behöver göras för att ansluta den nya anläggningen.

Undrar kunden över något?
Be dem besöka vår hemsida staffanstorpscentrum.se, eller kontakta oss.
Telefon: 046-280 43 00
Mail: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se

Vad gör kunden?
Vid en anslutning är det kunden som anlitar gräventreprenör på sin tomt, förlägger kabelskyddsrör med hjälp av behörig entreprenör, återställer sin mark och ser till att det finns en mätarplats lättillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp). För att vi ska kunna ansluta i tid är det viktigt att det blir rätt från början och därför är vi måna om att informera om detta.

Kundens anläggning ska utföras enligt SS 437 01 02.

Vad gör Staffanstorp Energi?
När kundens anläggning är klar och vi har fått en färdiganmälan, drar vi vår kabel och ansluter anläggningen. Själva mätaren, mätutrustningen och insamlingsutrustningen är det vi som monterar. Vi ser även till att systemen får kontakt, så att insamlingen av mätvärden fungerar. Observera att vi måste ha kommunikation med mätaren. Mätaren ska därför om möjligt placeras närmast yttervägg. Om detta inte kan uppfyllas ska ett rör, med innerdiameter 20 mm, installeras till yttervägg för antennkabel, samt plats upplåtas på yttervägg för antenn.

Innan du påbörjar arbetet ska en för- eller färdiganmälan inlämnas till oss. Nedan hittar du de blanketter du behöver.

 

Följande bestämmelser som gäller i vårt nätområde:

 • SS 437 01 02
 • SFS 2009:22
 • SFS 2007:215
 • AMI Anslutning Mätning Installation
 • ELSÄK-FS 2008:1
 • SEK handböcker

 

Så här gör du:

 1. Ladda ner önskad blankett eller dokument genom att högerklicka på länken. Välj ”Spara länkad fil som…” på valfritt ställe på din dator.
 2. Läs igenom tillämpningsanvisningarna (hör av er om du har frågor)
 3. Fyll i och skriv ut.
 4. Returnera genom att skicka e-post med blanketten som bifogad fil till: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se. Det går även bra att posta blanketten i ett kuvert och skicka till Staffanstorps Energi, Box 74, 245 21 Staffanstorp.
 5. När du har fått ett installationsmedgivande kan du börja med din del av arbetet.

Ladda hem den senaste versionen av Adobe Reader.

Tänk på!
Om en färdiganmälan är inskickad till oss och vi åker ut och konstaterar att anläggningen inte är klar eller inte uppfyller de föreskrifter som gäller kommer vi att debitera 900 kronor exkl moms. Vi kommer inte att behandla ärendet förrän en ny anmälan har kommit in till oss. Föranmälan ska lämnas in i god tid innan anslutning önskas. På grund av begränsad kapacitet i nätet och långa leveranstider kan hanteringen ta några månader, även för mindre anslutningar. Vid anslutning av effektkrävande anläggningar eller anläggning utanför tätbebyggda områden tar hanteringen från vår sida längre tid och kräver god framförhållning och tidig anmälan innan anslutningen önskas. Tillfälliga anläggningar ska anmälas minst två veckor innan anslutning önskas.

Vem har ansvar vid kabelförläggning inom kunds fastighet?
Ansvarsområde SEAB Kunden genom av kunden anlitat Elinstallationsföretag
Material Arbete Material Arbete
Grävning och återfyllning inom kundens tomt X
Rör för elkablar X X
Dragtråd i rör X X
Tätning av rörgenomföring X X
Leverera och dra in elkabel i kabelskyddsrören X X
Ansluta kabeln till kundens anslutningspunkt X
Äger, bekostar och installerar mätartavla, mätarskåp och mätarledningar X X
Äger, bekostar och installerar mätare och insamlingssystem. X X

Reservkraft
Om en kund vill montera reservkraft föranmäler du det till oss, det gäller även vid montering av intag av reservkraft. Vid all inkoppling är det viktigt att en reservkraftsomkopplare är installerad så att förregling sker mot vår matande serviskabel. Orsaken är att reservkraft aldrig får matas ut på elnätet.

Staffanstorps Centrum AB 2020