Din elmätare

Vi fjärravläser din elmätare

Minst en gång i månaden läser vi av din elmätare med hjälp av fjärravläsning.  Genom detta blir du fakturerad för den el du förbrukat vid varje faktureringstillfälle.

Om du någon gång skulle behöva stänga av strömmen är det viktigt att du gör det på rätt sätt.

Lite mer teknisk information för dig som är intresserad

Det finns ett antal olika mätartillverkare och system för att kommunicera och samla in mätvärde på. Staffanstorp Energi AB har valt ett system från Landis+Gyr Enermet AB. Systemet heter AIM och det sätt vi valt att kommunicera med elmätarna på är i första hand det befintliga elnätet. Systemet bygger på att elmätarna E360 skickar tillbaka en kodad signal som innehåller mätvärdena i våra befintliga elkablar. Mätvärdena samlas upp i nätet och sänds till Landis+Gyr Enermet via GPRS, samma teknik som används för mobiltelefoni. I deras AIM system utförs ett antal kontroller av bland annat kodning och sedan skicks värden till vårt debiteringssystem en gång i månaden. I de nya mätarna finns även en HAN/P1-port och teknik för att mäta spänningsnivåer, strömavbrott mm.

Staffanstorps Centrum AB 2023