Styrelse och ägardirektiv

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag med odelat fokus på distribution av el. Boende och företag i vårt nätområde förses med säkra, kostnadseffektiva elleveranser via ledningar och kablar. Det är det som är vårt, nätbolagets, primära uppgift. Vår huvuduppgift är att se till så att det finns ström i uttagen dygnets alla timmar, året runt.  Ett bra sätt att beskriva vår verksamhet är att vi transporterar el fram till dörren. Rent tekniskt transformerar vi högspänd el för att den ska fungera för hushåll och företag. 22 000 volt in i vår ena ände kommer ut som 400/230 volt i er ände.

Geografiskt verkar vi i en expansiv del av Öresundsregionen. Kärnan är Staffanstorps kommun med förgreningar i Lund och Svedala. Sedan 2010 är vi ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Våra elmontörer och drifttekniker ombesörjer nyanslutningar samt ändringar av befintliga anläggningar. Kundtjänst hjälper till med frågor som rör din nätfaktura, abonnemang och liknande.

Vår organisation

Vår organisation är slimmad: Knappt 20 anställda har sina dedicerade arbetsuppgifter men är vana att ta ett stort övergripande ansvar. Korta avstånd mellan idé och handling gör oss handlingskraftiga och villiga att söka nya vägar!

Våra mål

Vi har tre övergripande mål i verksamheten:

  • Hög driftsäkerhet
  • Låga nätavgifter till våra kunder
  • Säker arbetsmiljö

Vår vision

El är kanske den idag viktigaste enskilda produkt som finns. Utan el stannar samhället och vi överlever inte länge utan den. El är en vara som produceras, levereras och konsumeras i samma ögonblick. För hundra år sedan hade vi kunskapen att leva utan el men i det moderna samhället har vi inte denna kunskap, därför är det avgörande att vi har hög leveranssäkerhet och snabba insatser när fel uppstår. Detta är vår styrka – de små nätbolagen har detaljkunskap om sitt elnät som de stora bolagen omöjligt kan ha. Vi kan snabbt vara på plats och åtgärda fel eftersom alla anställda har kunskap om var och vad som finns i vårt nät. Vi har beredskap dygnet runt, sju dagar i veckan, så att ni kan ha trygga elleveranser.

Avbrottsstatistik är ett mått på leveranssäkerhet i elnätet. Ibland kan den dock vara lite missvisande eftersom nätbolagen drabbas av extrema situationer som vi inte kan eller har råd att skydda oss mot. Målsättningen för Staffanstorp Energi AB är att ha maximalt 10 minuters medelavbrottstid per kund och år. Medelvärdet i Sverige ligger på cirka 50 minuter.

Vår styrelse

Staffanstorps Energis ABs styrelse består av:

Christian Sonesson, Ordförande
Pierre Sjöström, vice ordförande
Eric Tabich, ledamot
Torbjörn Lövendahl, ledamot
Margareta Pauli, ledamot

Karin Palmqvist, suppleant
Laila Olsen, suppleant
Richard Olsson, suppleant
Carina Dilton, suppleant
Åsa Ekstrand, suppleant

Staffanstorps Centrum AB 2024