Anslutningsavgifter

Du betalar en anslutningsavgift vid nyanslutning eller utökning av din elansluting. Storleken på avgiftens baseras på det utrymme som din anläggning tar i vårt elnät. Ju större säkring eller abonnemang, desto högre avgift. Avgiften motsvarar den del av nätkostnaden som är kundspecifik och debiteras för varje anslutningspunkt.

Våra anslutningsavgifter för uttag 16A-25A följer Elmarknadsinspektionens schablonmetod. För större anslutningar än 25A gäller offert för varje specifikt ärende.

Anslutningsavgift för dig som har lågspänningsabonnemang (anslutningsspänning 0,4 kV)

Anslutningsavgiften är knuten till anslutningspunkten i fastigheten eller anläggningen och bestäms av servissäkringens storlek. Vi bygger vanligtvis en servisledning till din anslutningspunkt. Vid jordkabelservis är det du som kund som inom din fastighet/tomt ombesörjer grävning/återfyllnad av kabeldike, samt förlägger kabelskyddsrör. Vi anvisar förläggningssätt och sträckning. Vårt åtagande vid jordkabelservis innebär att vi mot ersättning levererar kabel inom tomt. Undantaget är servis 25A som omfattar 30 meter inom tomt. Om du önskar en större kabel än den som ingår i 25A-servisen, bekostar du det själv.

Nyanslutning

Anslutningsavgiften baseras på servissäkringens storlek och avstånd från nätstationen.

Anslutningsavgifter 2024

Staffanstorps Centrum AB 2024