Landsbygdsprojekt

 

Landsbygdsprojekt (Mölleberga, Bjällerup, Kabbarp/Uppåkra)

Nu pågår vårt landsbygdsprojekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet är indelat i tre delprojekt, Mölleberga, Kabbarp/Uppåkra samt Bjällerup.

Projektet kommer att genomgå olika faser innan alla kunder är installerade.

Fas 1, Detaljprojektering & Markavtal.

I denna fas planeras var fibernätet ska dras samt vilken kapacitet som krävs för att tillgodose antalet kunder i olika områden. Det är också nu som vi börjar att skriva avtal med de markägare som berörs av förläggning stamnätet.

 

Fas 2, Markavtal & Förberedande kundinstallationer.

I denna fas fortsätter arbetet med markavtal och att vi skriver avtal med de markägare som berörs för att förlägga stamnätet. Samtidigt har arbetet påbörjats med förberedande kundinstallationer, där ni som kund kommer att få er tjänstefördelare, även kallad CPE, installerad hemma hos er.

 

Fas 3, Grävning & Förberedande kundinstallationer.

I denna fas påbörjas grävning och förläggning av stamschakt. Rör, fiberdukt och fiber förläggs längs stamnätet. Samtidigt kommer det även att ske förberedande kundinstallationer där ni som kund kommer att få er tjänstefördelare, även kallad CPE, installerad hemma hos er.

 

Fas 4, Tomtgrävning samt Driftsatta kunder.

I denna fas genomförs förläggning av dukt på kundernas tomt fram till fasaden på huset. Om tjänstefördelare (CPE) är installerad kommer det att ske blåsning samt svetsning av kundfiber kabel. I samband med detta kommer er tjänstefördelare att bli driftsatt och ni som kund kan inom en snar tid att kunna beställa er tjänster från er utvalda tjänsteleverantör.

 

 

Så här går det till under hela installationsprocessen:

Cablequick tar kontakt med er som kund och bokar ett möte för dels projektering för grävning på din fastighet, dels en s k torr-installation av tjänstefördelare och tillhörande delar.

*Cablequicks tekniker kommer till er som kund och utför projekteringen och torr-installationen.

*Cablequick kommer sedan till er för att utföra grävning och lägga ner kanalisation på din fastighet.

*Under tiden pågår ett arbete på landsbygden i ert projekt-område med att dels göra klart med markavtal med fastighetsägare, dels att förlägga kanalisation för ett stamnät eller ta fram befintlig kanalisation och koppla på detta.

*När kanalisationen är klar i en del av projekt-området kan entreprenören börja blåsa fram dels stamfiberkablarna, dels er kundfiberkabel i kanalisationen.

*När fiberkablarna är installerade i kanalisationen påbörjas arbetet med att svetsa ihop ändarna med varandra i dom olika kopplingspunkterna.

*Det är nu som ni som kund får er tjänstefördelare aktiverad och kan då beställa de tjänster som ni önskar till dessa. Ni kan beställa tjänster på http://staffanstorp.openuniverse.se/

 

OBS! Mäklarskyltarna som är satta vid er fastighet har symbolen 2021 på sig som anger att SFAB har startat upp landsbygdsprojektet igen 2021. Det avser alltså inte att det ska ske en fiberleverans till er innan 2021 var slut.

 

 

 

 

I bilden visas i vilken fas de olika delprojekten befinner sig just nu.

 

Staffanstorps Centrum AB 2024