Landsbygdsprojekt

 

Landsbygdsprojekt (Mölleberga, Bjällerup, Kabbarp/Uppåkra)

Nu pågår vårt landsbygdsprojekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet är indelat i tre delprojekt, Mölleberga, Kabbarp/Uppåkra samt Bjällerup.

Projektet kommer att genomgå olika faser innan alla kunder är installerade.

Fas 1, Detaljprojektering & Markavtal.

I denna fas planeras var fibernätet ska dras samt vilken kapacitet som krävs för att tillgodose antalet kunder i olika områden. Det är också nu som vi börjar att skriva avtal med de markägare som berörs av förläggning stamnätet.

 

Fas 2, Markavtal & Förberedande kundinstallationer.

I denna fas fortsätter arbetet med markavtal och att vi skriver avtal med de markägare som berörs för att förlägga stamnätet. Samtidigt har arbetet påbörjats med förberedande kundinstallationer, där ni som kund kommer att få er tjänstefördelare, även kallad CPE, installerad hemma hos er.

 

Fas 3, Grävning & Förberedande kundinstallationer.

I denna fas påbörjas grävning och förläggning av stamschakt. Rör, fiberdukt och fiber förläggs längs stamnätet. Samtidigt kommer det även att ske förberedande kundinstallationer där ni som kund kommer att få er tjänstefördelare, även kallad CPE, installerad hemma hos er.

 

Fas 4, Tomtgrävning samt Driftsatta kunder.

I denna fas genomförs förläggning av dukt på kundernas tomt fram till fasaden på huset. Om tjänstefördelare (CPE) är installerad kommer det att ske blåsning samt svetsning av kundfiber kabel. I samband med detta kommer er tjänstefördelare att bli driftsatt och ni som kund kan inom en snar tid att kunna beställa er tjänster från er utvalda tjänsteleverantör.

 

I bilden visas i vilken fas de olika delprojekten befinner sig just nu.

 

Staffanstorps Centrum AB 2020