Landsbygdsprojekt

Landsbygdsprojekt (Mölleberga, Bjällerup, Kabbarp/Uppåkra)

Nu pågår vårt landsbygdsprojekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet är indelat i tre delprojekt, Mölleberga, Bjällerup och Kabbarp/Uppåkra.

Projektet kommer att genomgå olika faser innan alla kunder är installerade.

Fas 1, Detaljprojektering och hantering av markavtal.

I denna fas planeras var fibernätet ska dras. Vilken kapacitet som krävs för att tillgodose antalet kunder i olika områden. Det är också nu som vi skriver avtal med de markägare som berörs för att förlägga stamnätet.

Fas 2, Grävning och förläggning av stamschakt.

I denna fas påbörjas grävning och förläggning av stamschakt. Rör, dukt och fiber förläggs längs stamnätet.

Fas 3, Blåsning och förberedande kundinstallationer.

I denna fas genomförs förläggning av dukt på kundernas tomt. Installation av tjänstefördelare (CPE) inne i kundernas fastighet. Blåsning samt svetsning av fiber.

I bilden visas i vilken fas de olika delprojekten befinner sig just nu.

Staffanstorps Centrum AB 2020