Prisjustering Nättariffer 2022

Staffanstorps Energi vill informera om att vi behöver ändra priserna för våra kunder för första gången sedan 2019.

Som media har rapporterat vid flera tillfällen är osäkerheten på elmarknaden stor med rekordpriser på el både i Sverige och i Europa. Den dramatiska ökningen av elpriserna innebär att våra avgifter gentemot överliggande nät har höjts kraftigt för oss som lokalnätsbolag. Detta har stor påverkan på bolagets kostnader för elnätsavgiften 2022 och innebär att Staffanstorps Energi behöver höja samtliga elnätstariffer med 5,3 %.

Vi vill vara tydliga med att höjningen inte innebär någon ökad vinst för Staffanstorps Energi. Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar. Både abonnemangskostnad och elöverföringskostnad kommer att öka med 5,3 %. Höjningen gäller från och med 2022-01-01.

 

Påverkar det min elnätsfaktura när på dygnet jag använder tvättmaskinen eller laddar min elbil?

Nej. Din kostnad som vanlig privatkund avseende elnätsfakturan är densamma oavsett vilken timme på dygnet du använder elen. Däremot kan din faktura avseende elhandel påverkas av tiden beroende på vilket elhandelsavtal du har. Kontakta ditt elhandelsbolag om du har frågor om ditt elhandelsavtal. Staffanstorps Energi bedriver ingen elhandel.

 

Kommer min elnätsavgift sänkas om elpriset sänks?

Det är inget vi kan svara på i dagsläget. Elpriset är en faktor som påverkar din elnätsfaktura. Andra faktorer är exempelvis förändrade priser på komponenter vi använder i elnätet och förstärkningar av befintligt elnät för att klara den generella ökningen av elanvändning som förväntas i samhället i stort

 

Åtgärdad kabelskada

Uppdatering.

Kabelskadan är nu åtgärdad. Inga kända felanmälningar från slutkunder.

 

Vi har fått information om en befarad kabelskada. Felsökning pågår.

Det kan påverka kunder runt Vesumsvägen samt kunder i eller kring Kyrkheddinge.

Staffanstorps Centrum AB 2024