[Staffanstorps Energi] Pågående och kommande grävarbeten

Vi håller just nu på med en omfattande upprustning av kabelnätet i Staffanstorp. Ett arbete som märks runt om på gatorna i form av av grävarbeten, kabeldragning och asfaltering. Det kan påverka hur du tar dig runt i byn och det kan påverka dig i form av planerade och akuta strömavbrott.

HUR LÄNGE PÅGÅR ARBETET?
Arbetet kommer att pågå hela 2024. Här kan du se hur långt vi har kommit och vad som återstår.

VARFÖR STRÖMAVBROTT?
Planerade strömavbrott sker när vi utför ett sådant arbete som kräver att strömmen kopplas från. Akuta strömavbrott är när ett oplanerat strömavbrott inträffar. En bakomliggande orsak till fler akuta strömavbrott det senaste året kan vara det omfattande arbete som utförs i nätet. Arbete i nätet kräver fler omkopplingar i nätet. Fler omkopplingar innebär i sin tur att nätet tvingas fungera i ett onaturligt läge. Det ger periodvis ett mer skört nät och därför viss ökad risk till akuta avbrott. När vi har förstärkt färdigt ska vi ha ett starkt nät, i flera olika kopplingslägen.

HUR FÅR JAG INFORMATION OM STRÖMAVBROTT?
Information om akuta och planerade strömavbrott hittar du på vår avbrottskarta. Vid planerade strömavbrott, meddelar vi berörda via brev eller sms. Får du ingen information av oss, kontakta oss, så hjälper vi dig.

Tel. 046-280 43 00
Telefontid: 9-12

E-post: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se

Staffanstorps Centrum AB 2024