Driftstörning Hjärup – Åtgärdad

Vi har fått information om att flera kunder upplever störning som påverkar leveransen av tjänster i området kring Griffelvägen/Rälsvägen i Hjärup.

Kunder har felanmält till sina respektive tjänsteleverantörer, vilka i sin tur varit i kontakt med vår kommunikationsoperatör Open Universe.

Tekniker var på plats igår och arbetet kommer att fortsätta under dagen.

Uppdatering. Tekniker från vår kommunikationsoperatör Open Universe, har varit på plats för att felsöka och åtgärda. Fortsatt arbete kommer att genomföras för att framtidssäkra och försöka förhindra att samma bekymmer uppstår igen.

Om det mot förmodan finns kunder i området som upplever fortsatta problem med leverans av tjänster, vill vi uppmana er att göra er felanmälan till respektive tjänsteleverantör. Vi som nätägare blir kontaktade av tjänsteleverantören och Open Universe när det är aktuellt.

 

Vi utökar våra telefontider

Vi på Staffanstorps Fibernät utökar våra telefontider till mellan kl. 9-12,  från och med 1 februari. Vår förhoppning är att det ska bli ännu lättare för er att komma i kontakt med oss. Glöm inte att ni alltid kan skicka mail till oss på info@staffanstorpsfibernat.se också.

Corona-info

På grund av rådande pandemi och striktare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram nya riktlinjer inom Staffanstorps Centrum. Detta inkluderar att vi kommer att minimera fysisk nära kontakt med kunder och entreprenörer/leverantörer under perioden med striktare restriktioner från FHM. Vid akuta fel och behov av åtgärd i våra anläggningar och verksamheter kommer vi självklart att utföra vårt arbete, men våra medarbetare kommer att be kund/extern aktör att hålla behörigt avstånd till personal, minst 2 meter. I situationer där anläggning finns inomhus kommer vi att be kund/extern aktör att vistas i ett annat rum medan arbete utförs. Om inte dessa anvisningar följs har medarbetaren rätt att lämna platsen utan att åtgärda felet/situationen. Vi hoppas på er förståelse, och att dessa åtgärder kan göra att vi tillsammans minimerar smittspridningen av covid-19.

Med anledning av återkommande elavbrott Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga

Vi har under hösten, samt början av året, tyvärr haft återkommande avbrott i områdena Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga med omnejd. Avbrotten har varit på vårt högspänningsnät, vilket gör att det påverkar flertal kunder och kräver större insats för att åtgärda. Varje avbrott har varit individuellt, omöjligt för oss på Staffanstorp Energi att förutspå samt svårt att åtgärda på kort tid och utan ytterligare påverkan på kunder.

Det har dock gjort att vi allt mer tydligt kunnat identifiera ett investeringsbehov i våra anläggningar som påverkar nämnda områden. Det är långsiktiga lösningar som behöver komma på plats, och det krävs planering, beställning av material samt viss utförandeperiod för att detta ska vara på plats. Vi kommer att ha ett starkt fokus på dessa områden under våren 2022.

Mycket av feedback från er kunder har handlat om otillräcklig information. I dagsläget har vi tyvärr inte en 24/7-tjänst för uppdatering av hemsida och digitalt informationsutskick till berörda kunder. Det är av högsta prioriterat att få detta på plats under våren.

Staffanstorps Centrum AB 2024