Kometen stängd på midsommar

På fredag är det midsommar och då håller vi stängt.

Vid akut felanmälan gällande Staffanstorps Kommunfastigheter AB, kontakta Örestads bevakning/jourtjänst på tel. 040-93 12 70.

Glad midsommar. 🌺

Pågående projekt

Staffanstorps Energi är mitt uppe i ett stort projekt som innebär att vi rustar upp kabelnätet och förnyar stationer i vår anläggning. Nu har vi kommit in i en fas där det kommer vara märkbart i hela tätorten.

Vi gräver ner nya kablar från västra delarna, som kommer gå genom de centrala delarna, fram till en av våra större stationer som ligger intill väg 108. Vår entreprenör VA – Gruppen som utför detta arbete, är redan etablerade sedan en tid tillbaka i Staffanstorp, då de tidigare har utfört arbete åt kommunen.

Det är nog inte många som missat debatten om att hela Sverige behöver investera i elnäten för att klara av omställningen för att hantera bland annat laddning av elbilar, batterier och flytta över produktion till lokalnäten. För att klara av detta, tog styrelsen för Staffanstorps Centrum AB år 2022 ett beslut om att investera i vårt lokala högspänningsnät som prioritering. Inne på kontoret sitter personal som planerar många av projekten, där det beräknas, mäts, projekteras, planeras och koordineras. Vi har även en del entreprenörer för olika typer av arbete som görs.

Vid sidan av detta arbetar våra montörer, anläggare och maskinister dagligen ute i fält med att även ta hand om nya kunder som tillkommer, solcellsanläggningar som ska anslutas till vårt nät, felavhjälpning och övriga mindre projekt som pågår.

[Staffanstorps Energi] Vi söker elmontörer

Har du B-körkort, ett högt säkerhetstänk och erfarenhet från el-branschen? Då är du eftertraktad av oss på Staffanstorps Energi. Delta i utvecklingen av framtidens elnät. Sök vår tjänst som elmontör idag eller tipsa alla elmontörer du känner.

Ansök på: Platsbanken.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Peter Rosman på:

E-post: peter.rosman@staffanstorp.se
Telefon: 046-280 43 62

[Staffanstorps Energi] ”Mina sidor” blir ännu bättre  

Vi har uppdaterat ”Mina sidor” för dig som är elkund hos oss. Det innebär att vi har flyttat över till en ny och bättre plattform.

Vad är nytt?
Sidan är modernare och lättare att använda. Du får en enkel överblick på din elförbrukning, och din elproduktion om du har solceller.

Vad innebär det här för mig?
Förutom att du får tillgång till en bättre sida, innebär detta att du loggar in med andra uppgifter än du är van vid.

På den nya sidan, logga in med:
Användarnamn: Ditt kundnummer (kundnumret står på din faktura)
Lösenord privatperson: De fyra sista siffrorna i ditt personnummer
Lösenord företag: De fyra sista siffrorna i ditt organisationsnummer

Vi har tidigare meddelat att det går att ändra sitt lösenord på ”Mina sidor”. Det går dessvärre inte. Vi beklagar för förvirringen.

Kontakta oss om du har frågor kring detta:

E-poststaffanstorpsenergi@staffanstorp.se

[Staffanstorps Energi]: Prisjustering på din elnätsavgift från och med 1 januari 2024

På grund av rådande omvärldsläge med hög inflation, stigande räntor, stor efterfrågan på kapacitet och kraftigt höjda priser på elnätsutrustning, har E.ON beslutat att öka deras abonnemangsavgift från och med 1 januari 2024.

På grund av detta kommer vi att göra följande prisjustering:

1. Fast avgift: Den fasta avgiften kommer att öka med 3,1 %.
2. Rörlig överföringsavgift: Den rörliga överföringsavgiften kommer att öka med 2,6 öre per kilowattimme (kWh).

Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2024 och kan behöva justeras under året.

Kontakta oss om du har frågor kring detta:

E-poststaffanstorpsenergi@staffanstorp.se

[Staffanstorps Energi] Strömavbrott i Staffanstorp på grund av överbelastat, äldre elnät – omfattande moderniseringsarbete pågår

Staffanstorp drabbades av ett strömavbrott måndagen den 27 november. Orsaken var ett överbelastat, äldre elnät. Strömavbrottet pågick i cirka 2 timmar och drabbade centrala Staffanstorp.

– En stor del av elnätet i Staffanstorp är byggt på 70- och 80-talet och vi håller just nu på med ett omfattande moderniseringsarbete. Det gör vi för att elnätet ska klara en högre kapacitet och på så vis minimera risken för strömavbrott i framtiden. Nya anslutningar till nätet är större än aldrig förr och det påverkar också, säger Maria Lidholm, Elnätschef Staffanstorps Energi AB.

Kontakta oss om du har frågor kring detta:

E-poststaffanstorpsenergi@staffanstorp.se

[Staffanstorps Energi] Fel värden på ”Mina sidor” – Just nu pågår det en övergång i hur man handlar och avräknar elkraft i Sverige och i Norden

Sedan 1996 har alla länder i Norden använt en 60-minuters tidsperiod för att handla och avräkna elkraft. Enligt EU-förordningen ”Balanshållning avseende el (EB)” vill man i stället se en gemensam tidsperiod på 15 minuter.

Energimarknadsinspektionen (EI) har på grund av detta infört nya regler om hur elen mäts, beräknas och rapporteras.

Dessa förändringar är anledningen till att du just nu ser fel värden på ”Mina sidor”.

Varför vill EU ha en gemensam tidsperiod?

Detta är ett första steg mot en gemensam elmarknad inom EU. Det ger oss bättre möjligheter att hantera ett kraftsystem med en större andel förnyelsebara energikällor.

Vad innebär detta för mig?

Just nu pågår uppdateringen av de mätare som skickar timvärden till din elhandlare. För dig som konsument innebär övergången ingen ekonomisk påverkan, men fram tills att alla mätare är uppdaterade, kan du se felaktiga eller inga värden alls för din elförbrukning på ”Mina sidor”.

När kommer detta att vara åtgärdat?

Tyvärr kan vi inte säga exakt hur länge den här övergången kommer att pågå, men vi arbetar hårt för att få allt på plats så snabbt och smidigt som möjligt.

Ny vd för bolagskoncernen

Cecilia Jansson, biträdande kommundirektör och vd för Staffanstorps centrum AB.

Cecilia Jansson har utsetts till ny vd för Staffanstorps Centrum AB. Ett uppdrag hon kommer att kombinera med sin nuvarande roll som biträdande kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Cecilia är nationalekonom i grunden och har dokumenterat goda ledaregenskaper. Under sina drygt 20 år i Staffanstorps kommun varav 13 år som ekonomichef och fem år som biträdande kommundirektör, har hon byggt upp en mycket bred och djup kunskap om kommunens olika verksamheter, vilket är en stor tillgång i hennes nya uppdrag.

– Att få förtroendet att leda Staffanstorps Centrum AB känns spännande och inspirerande. Min drivkraft är att få vara en av kuggarna i det pågående arbetet med att skapa ett tydligare koncerntänk genom bland annat ökad samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Redan idag kan vi konstatera att vi har mycket att vara stolta över. Vi bedriver verksamhet med hög kvalitet till låga kostnader, men det finns alltid mer att göra, säger Cecilia Jansson.

– Vi är glada att Cecilia Jansson fortsätter inom Staffanstorps kommunkoncern och att hon nu tar ytterligare ett kliv. Cecilia har en omfattande kännedom om vår kommun och hennes hjärta för kommunen tillsammans med hennes noggrannhet gör henne till en utmärkt vd för våra kommunala bolag, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande för bolagskoncernen.

Cecilia Jansson tillträder omgående som vd för bolagskoncernen Staffanstorps Centrum AB.

Staffanstorps Centrum AB 2024