Planerat högspänningsavbrott 23-06-29 förlängt till 16:00

Vi har tidigare publicerat ett planerat högspänningsavbrott (under driftstatus) 23-06-29 mellan kl 09:00-13:00 detta är nu förlängt till 16:00.

För att se vilket område som är berört så klicka på ”Driftstatus” och välj sedan ”tidigare” så kommer markeringen fram.

Enligt tidigare information så pågår underhållsarbete av högspänningsnätet som innebär att strömmen kopplas från.

Ny vd för bolagskoncernen

Cecilia Jansson, biträdande kommundirektör och vd för Staffanstorps centrum AB.

Cecilia Jansson har utsetts till ny vd för Staffanstorps Centrum AB. Ett uppdrag hon kommer att kombinera med sin nuvarande roll som biträdande kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Cecilia är nationalekonom i grunden och har dokumenterat goda ledaregenskaper. Under sina drygt 20 år i Staffanstorps kommun varav 13 år som ekonomichef och fem år som biträdande kommundirektör, har hon byggt upp en mycket bred och djup kunskap om kommunens olika verksamheter, vilket är en stor tillgång i hennes nya uppdrag.

– Att få förtroendet att leda Staffanstorps Centrum AB känns spännande och inspirerande. Min drivkraft är att få vara en av kuggarna i det pågående arbetet med att skapa ett tydligare koncerntänk genom bland annat ökad samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Redan idag kan vi konstatera att vi har mycket att vara stolta över. Vi bedriver verksamhet med hög kvalitet till låga kostnader, men det finns alltid mer att göra, säger Cecilia Jansson.

– Vi är glada att Cecilia Jansson fortsätter inom Staffanstorps kommunkoncern och att hon nu tar ytterligare ett kliv. Cecilia har en omfattande kännedom om vår kommun och hennes hjärta för kommunen tillsammans med hennes noggrannhet gör henne till en utmärkt vd för våra kommunala bolag, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande för bolagskoncernen.

Cecilia Jansson tillträder omgående som vd för bolagskoncernen Staffanstorps Centrum AB.

Varning bedrägerier

Elnätskunder hos Staffanstorps Energi har via telefon blivit kontaktade av en person som utgett sig från att vilja kompensera kunder ekonomiskt för att mätare inte fungerat. Detta är bedrägeri och inte kopplat till Staffanstorps Energi eller våra underentreprenörer. Vi råder kunder att polisanmäla dessa ärenden, om det inträffar.

Angående utbetalning av elstödet förekommer uppgifter över hela landet att kunder blivit kontaktade via telefon angående denna utbetalning och att kunderna har uppmanats att använda sitt BankID. Detta är bedrägeri. Vi råder kunder att även polisanmäla dessa ärenden, om det inträffar.

Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.

Information kring ev. bortkoppling av el

Om det skulle uppstå en situation där det inte finns el­produktion eller import som täcker elbehovet i Sverige kan det finnas risk för effekt­brist. I sånt fall kan statliga Svenska kraftnät beordra från­koppling av olika delar av nätet för att skydda kraft­systemet från större skador. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en från­koppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till berört regionnätsföretag (E.on i södra Sverige) som i sin tur ger order till de lokala elbolagen.

Denna frånkoppling är inte planerbar i förväg, utan tidigast en dag innan kommer vi att veta om bortkoppling är nödvändig. För att inte samma el­nätsanvändare ska drabbas en längre period kan från­kopplingen roteras mellan olika områden efter en begränsad tid. Vid uppstart av nätet startas en del i taget. Denna prioriteringsordning görs av kommuner och länsstyrelser i samråd.

Vid eventuell information om nödvändig bortkoppling är det bra om man kan koppla ifrån känslig elektronik, för att ditt när inte ska överbelastas.

Information från Svenska kraftnät:

Risken för frånkoppling av el i vinter har ökat

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Viktig information till dig som elnätskund


Snabb elektrifiering medför utmaningar


Under senare tid har elförsörjningen stått i fokus både i samhället i stort och inte minst för varje enskild medborgare. Det finns ett ökat intresse för till exempel både solceller och laddstolpar för elbilar, men det ökade trycket på elnätet innebär också en utmaning.

En stor del av dagens befintliga elnät är inte anpassat och byggt efter de behov i samhället som uppstått under senare år. I dag finns det mycket utrustning som man gärna vill ansluta till elnätet, men det befintliga elnätet är inte alltid dimensionerat för det ökade trycket. Staffanstorp är inte unikt i det avseendet, utan så ser det ut i många av de svenska kommunerna.

Kommunen ser en ökad efterfrågan, från främst villaägare och företag, att installera solceller eller laddstolpe till elbil, därtill har antalet värmepumpar ökat gällande uppvärmning.

Efterfrågan på solceller har närmast exploderat under det senaste året, mycket på grund av högre elkostnader.

I dagsläget finns inte kapaciteten att koppla på solceller eller installera laddstolpar till alla i den takt man önskar. Allt som ansluts påverkar elnätet. Det kan bli överbelastat i vissa områden.

Varierande väntetider
Det är svårt att säga på förhand i vilka områden risken för överbelastning finns, det beror helt enkelt på hur många i det området som till exempel vill installera solceller.

Den som i dag vill installera solceller kan till följd av detta uppleva långa väntetider. Anledningarna är att man ibland måste genomföra stora åtgärder i elnätet vilket kan fördröja installationen och en ökad global efterfråga på material leder även det till längre ledtider.

Funderar du på att installera solceller bör du först ta reda på hur det ser ut i ditt område. Väntetid kan variera mellan alltifrån tre till sex månader upp till ett par år beroende på hur elnätets kapacitet är i just ditt område.

Stora investeringar på gång
Det görs dock investeringar i elnätet; 160-200 miljoner kronor kommer att investeras under de kommande fem åren för att stärka upp stommen i det lokala elnätet. Utöver detta kommer lokala områdesinvesteringar att göras för att klara resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Under tiden behöver vi alla ha tålamod.

Strömavbrott

Gäller Bjärevägen.

Strömmen kommer att kopplas bort en kort stund fredagen den 4/11.

Avbrottet beror på en lagning av kabel.

Vi hoppas att ni har förståelse för arbetet och att detta inte skapar för stor olägenhet hos er.

VARNING!

Vi har fått uppgifter om att en person försöker få tillträde till bostäder.

De som utför uppdrag åt Staffanstorps Energi använder bilar med magnetskyltar märkta med Staffanstorps Energi.

Du har alltid rätt att kräva legitimation av den som utför arbete åt Staffanstorps Energi.

Vid osäkerhet ring 0771-250350.

 

Strömavbrott (Uppdatering)

Uppdatering 2022-08-23:
Alla hushåll har ström igen.

Uppdatering 12:18:
Nu är strömmen tillbaka till de flesta hushållen. Det är fortfarande hushåll som saknar ström i områdena runt Djurslövs och Särslöv. Strömmen är beräknad att vara tillbaka idag eftermiddag.

Det är just nu ett strömavbrott i hela Staffanstorp på grund av ett kabelbrott. Vi vet i dagsläget inte när strömmen är tillbaka.

Staffanstorps Centrum AB 2020