Information om Staffanstorps Fibernät AB

Vi ser just nu över vår interna organisation och verksamhet. Detta bland annat för att ge beslutsfattarna underlag som ger rätta förutsättningar för bästa möjliga beslut angående vår fortsatta utbyggnad av fiber.

Vi försöker på alla sätt, som tidigare meddelats, hitta en lösning för de byggprojekt som vi kommunicerat där landsbygden ingår. Vi för bland annat dialog med andra aktörer för att eventuellt hitta samarbetspartners och detta tar tid. Därav ber vi er om överseende och förnärvarande har vi tyvärr inga konkreta besked att ge er. Vår förhoppning är att inom kort kunna återkomma med besked om hur framtida utbyggnad av fibernät inom kommunen kommer att ske.

Vi har just nu en lägre bemanning än tidigare och har därför inte möjlighet att ge den service till er som vi skulle vilja. Vill ni komma i kontakt med oss, når ni oss bäst på info@staffanstorpsfibernat.se.

När nya beslut fattas så kommer ni fortlöpande att få information.

Staffanstorps Centrum AB 2024