Om oss

Staffanstorps Kommunfastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som baserar sin verksamhet på att inom Staffanstorps kommun äga och förvalta kommunala fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska primärt förse kommunens förskole- och skolverksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler. Staffanstorps Kommunfastigheter AB arbetar för att energiförbrukningen i bolagets fastigheter är så kostnadseffektiv som möjligt. Bolaget ska också ta ett helhetsansvar för de lokaler som erbjuds kommunen så att de är funktionella för avsedd verksamhet.

Förvaltningen omfattar administration, kapitalförvaltning, underhåll, reparationer och fastighetsskötsel samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen bedrivs i huvudsak på egna ägda fastigheter men omfattar även extern förvaltning av kommunägda fastigheter om cirka 24 000 kvm, såsom idrottsplatser, sockerbruksområdet, centrumanläggningar med mera.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har till uppgift att långsiktigt trygga kommunens försörjning av lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Den uthyrningsbara ytan gällande bostäder och verksamhetslokaler uppgår till cirka 108 000 kvm.

Staffanstorps Kommunfastigheter ABs organisation och resurser är fokuserade på rollerna som fastighetsägare, beställare och hyresvärd. Den löpande tekniska förvaltningen har gjorts till föremål för konkurrensutsättning och utförs för närvarande av externa leverantörer. Den interna förvaltningsorganisationen inriktas främst mot att utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet och att tillgodose kundernas behov av service och stöd i deras lokalanvändning.

Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Staffanstorpshus AB

I Staffanstorpshus finns i Kyrkbacken 18 lägenheter, Kyrkbyn 3 lägenheter, Vagnvägen i Hjärup 4 lägenheter.

Styrelse

Styrelsen är densamma för både Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorpshus AB. Den består av fem ledamöter och fem suppleanter:

Thomas Carlstedt, ordförande
Pierre Sjöström, vice ordförande
Torbjörn Lövendahl, ledamot
Nils-Ove Mårtenson, ledamot
Jeanette Christiansen, ledamot
Solveig Olsson, suppleant
Leif Bågesjö, suppleant
Jörgen Nilsson, suppleant
Carina Dilton, suppleant
Rune Lindahl, suppleant

 

Vindkraftverk

Vinden är en förnybar energi och genererar inga utsläpp till vatten, luft eller mark.

”En stor del av vårt energibehov tillgodoses av miljövänlig vindkraft på Öland”

Vindkraftverket Stora Istad 8 togs i bruk 2011 och är placerad på Öland, cirka 13 km norr om Borgholm och förvärvades av Staffanstorps Kommunfastigheter AB 1 mars 2012.

Tekniska data

  • Fabrikat: Enercon
  • Typ: E-82/E2
  • Effekt: 2000 kW
  • Navhöjd: cirka 78 meter
  • Rotor diameter: 82 meter
  • Kalkylerad årsproduktion: 5 500 000 kWh

Vindkraftsverket täcker 85 % av Staffanstorps Kommunfastigheters och Staffanstorpshus förbrukning.

Inom tre år kommer merparten av oljeuppvärmningen i Staffanstorps Kommunfastigheters förvaltning att ha ersatts med värmepumpar och elen till värmepumparna kommer från det egna vindkraftverket. Detta minskar företagets oljeförbrukning från cirka 23 m³ till ungefär 3 m³ per år. Av 1 kWh tillförd el producerar en värmepump cirka 3 kWh värme.

Staffanstorps Centrum AB 2020