Om oss

Vi är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala fastigheter och tomträtter inom Staffanstorps kommun. Vår uppgift är att långsiktigt trygga kommunens försörjning av lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Vi förser kommunens förskole- och skolverksamheter med lämpliga lokaler och ser till att energiförbrukningen i våra fastigheter är så kostnadseffektiv som möjligt.

Våra fastigheter består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. Vi förvaltar även fritidslokaler så som badanläggningar och sporthallar.

Styrelse – Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Christian Sonesson – Ordförande
Pierre Sjöström – Vice ordförande
Eric Tabich – Ledamot
Margareta Pauli – Ledamot
Torbjörn Lövendahl – Ledamot
Carina Dilton – Suppleant
Karin Palmqvist – Suppleant
Laila Olsen – Suppleant
Richard Olsson – Suppleant
Åsa Ekstrand – Suppleant

Staffanstorps Centrum AB 2024