Eventuella störningar pga kabelskada

Vi har idag åter fått skador på kablar och rör i samband med VA-arbeten. Vi kan inte se att skadan i dagsläget ska ge upphov till störningar förutom möjligen för fiberanslutningar kring Kvärlövsvägen. Vi arbetar på att reparera skadan och återkommer så snart vi avslutat skadeärendet.

Staffanstorps Centrum AB 2024