Avbrott tisdag 2 mars

Vi beklagar avbrottet som inträffade vid lunchtid och som pågick i några timmar under tisdag 2 mars. Vad vi fått kännedom om är att anledningen till avbrottet var ett förändringsarbete som OpenUniverse genomförde utanför vårt nät och som oplanerat avbröt all kommunikation till bl.a. Staffanstorp. Vi har inga uppgifter om fortsatt förändringsarbete och hoppas att det inte förkommer fler störningar.

Staffanstorps Centrum AB 2024