Tekniskt

Staffanstorps Energi är inget vanligt elnätsbolag – om vi får säga det själva. Många av oss som arbetar här har ett väldigt stort intresse för teknik och teknisk utveckling och det resulterar i att vi ständigt arbetar med att ta fram nya innovationer som förbättrar vårt arbete – något som inte bara gör att vi skapar en säkrare arbetsmiljö för våra installatörer och elektriker, utan också gör att du som kund får hög leveranssäkerhet och bästa möjliga service. Dessutom till de lägsta nätavgifterna.

Effektiva lösningar som sparar pengar och personal

När det gäller nytänkande är vi exempelvis kända för vår kompaktstation. Eftersom den inte har några rörliga delar inom högspänning kan vi maximera leveranssäkerheten och samtidigt minska underhållet. Alla delar är dessutom inkapslade, vilket gör det till en ovanligt användarvänlig nätstation att arbeta med.

Smarta uppfinningar för kabel och drift

När vi testar högspänningskablars hållbarhet har vi ett speciellt tillvägagångssätt. Med tryckluft får vi ett snabbt svar på tillståndet för kablar i rör, vilket är den metod vi använder oss av. En annan förbättring är att vi har tagit fram ett portabelt återfasningsuttag till våra nätstationer. Det gör att vi enkelt kan koppla tillbaka strömmen till konsumenter utan avbrott när ett reservelverk använts.

Modulnät

Vi på Staffanstorps Energi AB bygger vårt elnät med ett lite annorlunda tänkande än många andra – vi sätter elsäkerheten, driftsäkerheten och enkelheten i fokus.

Transformatormodul

Transformatorstationsmodulen är en relativt liten enhet med måtten 1,3×2 meter och en höjd på 1,7 meter. Det som är unikt med denna lösning är att högspänningssäkringarna är inbyggda i transformatorn tillsammans med en brytare så det kan aldrig uppstå oönskade spänningar in i elnätet på lågspänningssidan från högspänningssidan. Den andra stora fördelen med denna station är personsäkerheten, d v s både hög- och lågspänning har beröringssäkra anslutningar.

Avgreningsmodul

Avgreningsmodulen kan jämföras med den klassiska kulodosan där det finns tre anslutningar som är förbundna med varandra och en anslutning som vi kallar passiv anslutning. Den passiva anslutningen kan användas då två olika matningar inte ska kopplas ihop utan ligger som en reservmatning. Även denna modul är beröringssäker. Måtten på denna station är 1,5×1,5meter, höjd 1,5 meter

Kopplingsmodul

Denna modul har fyra brytare och har måtten 0,8 x 1,7 meter, höjd 1,7 meter.

TPS-boxen

Nya grepp för att höja säkerheten

Transformer Protect Solution (TPS) ger oss möjlighet att bygga om befintliga nätstationer för både hög- och lågspänningsställverk. Effektiviseringen är radikal sett till både underhåll, investering och personsäkerhet. TPS-boxen skyddar transformatorn från kortslutning, höga temperaturer och gas i transformatorn. Skulle olyckan vara framme löser säkringarna ut inom 0,1 sekunder.

Beröringssäkra skenor monterade på vägg, är en av många åtgärder för att stärka säkerhetsaspekter i vardagen. Lika viktigt är att kablarna från transformatorn förlagts till ställverket, avsäkring sker med knivsäkringar som monteras i de inkommande listerna från transformatorn. Dessa säkringar är endast till för överströmsskydd, kortslutningsskyddet finns i TPS-boxen.

 

Mantelprovning

När en kabelförläggning görs i rör kan inte en mantelprovning genomföras. Vid en kabelförläggning direkt i marken kan mantelprovning genomföras men resultatet kan variera kraftigt beroende hur markförhållandena är just vid det ögonblick man gör mätningen.

Vi på Staffanstorps Energi AB förlägger all vår kabel i rör. Det finns många skäl till detta val. Det första är att kabeln ligger väl skyddad, och går att byta ut efter ett antal år, samt att vid en grävskada får man en fjäderverkan på 500 m som gör att en kabelskada blir mindre. Vid skarvning eller ändavslut görs en annorlunda mantelprovning, d v s när kabeln klipps släpps ett övertryck ut ur kabeln, och därav får vi en bekräftelse på att kabeln har en frisk mantel. All vår högspänningskabel kommer trycksatt från fabriken.

Denna utrustning är framtagen för de kablar som har blivit kapade och därav tappat trycket.

Tekniken kan användas på alla typer av kablar, sektorformade som runda. Det som är tanken vid en plöjning är att man trycksätter kabeln med en signalutrustning kopplad till grävmaskinistens telefon. Detta innebär att vid en skada på kabeln kommer maskinisten att få reda på detta ca 10 minuter efter att det har inträffat. Vi håller även på att försöka hitta ett sätt att söka var mantelskadan är. Ett knappnålsstort fel får vi fram under en tidsram på ca 10-15 minuter på 500 m.

Staffanstorps Centrum AB 2020