Capass AB

SFAB har gett Capass AB uppdraget att säkerhetsställa stadsnätet. Detta betyder att ni kommer se deras personal ute i nätet för olika undersökningar.

Staffanstorps Centrum AB 2024