Statlig ersättning

Den statliga myndigheten Kammarkollegiet  arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation för företagen. Denna beräknas vara på plats under mars månad. Myndigheterna beslutar sedan om medel till elnätsföretagen baserat på deras urval av berättigade kunder och underlag avseende vilka ersättningsnivåer som är aktuella. när företagen fått beslut om medel från myndigheten kan de överföra medel till sina kunder.

När i tid kunden erhåller kompensationen kan variera. Dels beroende på handläggningstiden hos myndigheten, dels på olika företags rutiner. Elnätsföretagen har generellt   en ambition att påbörja utbetalningen under våren, om alla förutsättningar är på plats kanske redan i april.

Staffanstorps Energi har för avsikt att följa den nationella tidplanen för utbetalning som sträcker sig under perioden april t o m december 2022. När tidplan och utbetalningsförfarande har blivit helt klarlagt uppdateras denna text.

Staffanstorps Centrum AB 2024