Med anledning av återkommande elavbrott Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga

Vi har under hösten, samt början av året, tyvärr haft återkommande avbrott i områdena Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga med omnejd. Avbrotten har varit på vårt högspänningsnät, vilket gör att det påverkar flertal kunder och kräver större insats för att åtgärda. Varje avbrott har varit individuellt, omöjligt för oss på Staffanstorp Energi att förutspå samt svårt att åtgärda på kort tid och utan ytterligare påverkan på kunder.

Det har dock gjort att vi allt mer tydligt kunnat identifiera ett investeringsbehov i våra anläggningar som påverkar nämnda områden. Det är långsiktiga lösningar som behöver komma på plats, och det krävs planering, beställning av material samt viss utförandeperiod för att detta ska vara på plats. Vi kommer att ha ett starkt fokus på dessa områden under våren 2022.

Mycket av feedback från er kunder har handlat om otillräcklig information. I dagsläget har vi tyvärr inte en 24/7-tjänst för uppdatering av hemsida och digitalt informationsutskick till berörda kunder. Det är av högsta prioriterat att få detta på plats under våren.

Staffanstorps Centrum AB 2024