Avbrott i natt

Inatt klockan 02.30 påverkades vårt elnät i Staffanstorp av ett fel i E.ONs högspänningsnät. Avbrottet varade i några millisekunder, och bör därför inte ha haft större påverkan på privatkunder.

Corona-info

På grund av rådande pandemi och striktare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram nya riktlinjer inom Staffanstorps Centrum. Detta inkluderar att vi kommer att minimera fysisk nära kontakt med kunder och entreprenörer/leverantörer under perioden med striktare restriktioner från FHM. Vid akuta fel och behov av åtgärd i våra anläggningar och verksamheter kommer vi självklart att utföra vårt arbete, men våra medarbetare kommer att be kund/extern aktör att hålla behörigt avstånd till personal, minst 2 meter. I situationer där anläggning finns inomhus kommer vi att be kund/extern aktör att vistas i ett annat rum medan arbete utförs. Om inte dessa hänvisningar följs har medarbetaren rätt att lämna platsen utan att åtgärda felet/situationen. Vi hoppas på er förståelse, och att dessa åtgärder kan göra att vi tillsammans minimerar smittspridningen av covid-19.

Med anledning av återkommande elavbrott Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga

Vi har under hösten, samt början av året, tyvärr haft återkommande avbrott i områdena Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga med omnejd. Avbrotten har varit på vårt högspänningsnät, vilket gör att det påverkar flertal kunder och kräver större insats för att åtgärda. Varje avbrott har varit individuellt, omöjligt för oss på Staffanstorp Energi att förutspå samt svårt att åtgärda på kort tid och utan ytterligare påverkan på kunder.

Det har dock gjort att vi allt mer tydligt kunnat identifiera ett investeringsbehov i våra anläggningar som påverkar nämnda områden. Det är långsiktiga lösningar som behöver komma på plats, och det krävs planering, beställning av material samt viss utförandeperiod för att detta ska vara på plats. Vi kommer att ha ett starkt fokus på dessa områden under våren 2022.

Mycket av feedback från er kunder har handlat om otillräcklig information. I dagsläget har vi tyvärr inte en 24/7-tjänst för uppdatering av hemsida och digitalt informationsutskick till berörda kunder. Det är av högsta prioriterat att få detta på plats under våren.

Avbrott i elnätet – uppdatering (åtgärdat)

Tidigare rapporterat avbrott är nu åtgärdat.

Avbrottet påverkade ca 320 kunder.

Uppdaterat 12:05 (1/12)

Vi har just nu ett större avbrott i elnätet.

Följande områden är berörda:

  • Nordanå
  • Kabbarp
  • Tirup
  • Norrevång
  • Lilla Uppåkra

Vi uppdaterar informationen löpande.

Prisjustering Nättariffer 2022

Staffanstorps Energi vill informera om att vi behöver ändra priserna för våra kunder för första gången sedan 2019.

Som media har rapporterat vid flera tillfällen är osäkerheten på elmarknaden stor med rekordpriser på el både i Sverige och i Europa. Den dramatiska ökningen av elpriserna innebär att våra avgifter gentemot överliggande nät har höjts kraftigt för oss som lokalnätsbolag. Detta har stor påverkan på bolagets kostnader för elnätsavgiften 2022 och innebär att Staffanstorps Energi behöver höja samtliga elnätstariffer med 5,3 %.

Vi vill vara tydliga med att höjningen inte innebär någon ökad vinst för Staffanstorps Energi. Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar. Både abonnemangskostnad och elöverföringskostnad kommer att öka med 5,3 %. Höjningen gäller från och med 2022-01-01.

 

Påverkar det min elnätsfaktura när på dygnet jag använder tvättmaskinen eller laddar min elbil?

Nej. Din kostnad som vanlig privatkund avseende elnätsfakturan är densamma oavsett vilken timme på dygnet du använder elen. Däremot kan din faktura avseende elhandel påverkas av tiden beroende på vilket elhandelsavtal du har. Kontakta ditt elhandelsbolag om du har frågor om ditt elhandelsavtal. Staffanstorps Energi bedriver ingen elhandel.

 

Kommer min elnätsavgift sänkas om elpriset sänks?

Det är inget vi kan svara på i dagsläget. Elpriset är en faktor som påverkar din elnätsfaktura. Andra faktorer är exempelvis förändrade priser på komponenter vi använder i elnätet och förstärkningar av befintligt elnät för att klara den generella ökningen av elanvändning som förväntas i samhället i stort

 

Driftstörning/avbrott

I natt drabbades ca 400 kunder av strömavbrott, i områdena runt Uppåkra/Nordanå oh Särslöv/Mölleberga. Detta med anledning av ett högspänningsfel.

Alla kunder ska ha fått tillbaka strömmen. Om där är kunder som har fortsatt fel/problem ber vi er ringa vårt nummer för avbrottsanmälan.

För att ha möjlighet att genomsöka hela nätet kommer det att krävas planerade avbrott under kommande dagar, som kan komma att påverka ett antal kunder under korta stunder.

När vi har mer detaljinformation om detta kommer vi att avisera om denna information på hemsidan.

Försenade leveranstider

Vi har just nu leveransstörningar från våra materialleverantörer. Det beror främst på coronasituationen i omvärlden. Det berör i första hand våra nyanslutningskunder och i dagsläget berör det inte redan befintliga privatkunder. Det vi vet hittills är att leveransen av redan beställt material är försenat och en uppdaterad leveranstid saknas fortfarande. Vid beställning av nytt material antar vi en väsentligt längre leveranstid än vanligt.

 

Midsommarafton stängt

Imorgon, midsommarafton 25 juni har vi stängt. Vi öppnar som vanligt kl 08:00 måndagen den 28 juni.

Fastighetsjour Örestads bevakning 040-93 12 70

Jour vid strömavbrott 046 25 95 15

Vi bryter strömmen natten mellan 9-10 juni

Vi ska uppgradera vår nätstation på Smålandsvägen i Staffanstorps Centrum. Det innebär att vi stänger av strömmen för boende i området kring Smålandsvägen under tiden arbetet utförs. För att det ska vara så liten påverkan som möjligt startar arbetet ca kl. 03.00 på natten mellan 9 och 10 juni. Arbetet beräknas pågå under max 2 timmar.

Du som är berörd av avbrottet får även hem information i brevlådan.

Har du frågor om avbrottet kan du höra av dig till oss på staffanstorpsenergi@staffanstorp.se eller 046-280 43 00.

Staffanstorps Centrum AB 2020