[Staffanstorps Energi]: Prisjustering på din elnätsavgift från och med 1 januari 2024

På grund av rådande omvärldsläge med hög inflation, stigande räntor, stor efterfrågan på kapacitet och kraftigt höjda priser på elnätsutrustning, har E.ON beslutat att öka deras abonnemangsavgift från och med 1 januari 2024.

På grund av detta kommer vi att göra följande prisjustering:

1. Fast avgift: Den fasta avgiften kommer att öka med 3,1 %.
2. Rörlig överföringsavgift: Den rörliga överföringsavgiften kommer att öka med 2,6 öre per kilowattimme (kWh).

Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2024 och kan behöva justeras under året.

Kontakta oss om du har frågor kring detta:

E-poststaffanstorpsenergi@staffanstorp.se

Staffanstorps Centrum AB 2024